Chuyên viên Kiểm soát Cơ điện (Làm việc tại Côn Đảo)

menu

Đóng

Chuyên viên Kiểm soát Cơ điện (Làm việc tại Côn Đảo)
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
  • Kiểm tra, hiểu rõ bản vẽ thiết kế, nguyên lý thiết kế, bản vẽ mặt bằng kiến trúc và bản vẽ Cơ /điện (Điện, Cơ khí, Điện lạnh, Cấp thoát nước, PCCC) liên quan của dự án phục vụ công tác mua sắm và thi công được phân công.
  • Xem xét kiểm tra sự phù hợp, sự hợp lý tính chính xác của bản vẽ thi công (shop drawing) so với bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công, thuyết minh tính toán, tiêu chí kỹ thuật và các bản vẽ thiết kế, các sửa đổi bổ sung về hạng mục/công trình của dự án.
  • Kiểm tra khối lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, hồ sơ thiết kế phục vụ công tác mua sắm liên quan lĩnh vực Cơ /điện được phân công.
  • Kiểm tra hoạt động thi công của các nhà thầu thi công Dự án liên quan lĩnh vực Cơ /điện.

-Kiểm tra đánh giá (thông qua nhà thầu tư vấn giám sát) và trình phê duyệt kế hoạch/phương án tổ chức thi công của các nhà thầu thi công thuộc lĩnh vực Cơ điện.

-Kiểm soát sự tuân thủ của tư vấn và các nhà thầu về chủng loại vật tư thiết bị, kỹ thuật, khối lượng, chất lượng, an toàn lao động, tiến độ thi công các hạng mục/công trình của dự án liên quan lĩnh vực chuyên môn được phân công.

-Kiểm soát các thiết bị, vật tư do nhà thầu cung cấp cho dự án liên quan lĩnh vực chuyên môn được phân công (về thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, số lượng thiết bị, vật tư).

-Đề xuất giải pháp tham gia (thông qua nhà thầu tư vấn giám sát) xử lý các phát sinh/sự cố về hạng mục công trình của dự án liên quan lĩnh vực chuyên môn được phân công.

-Giải quyết những vướng mắc, mâu thuẫn xảy ra trong quá trình điều hành dự án liên quan đến lĩnh vực Cơ/điện được phân công và phối hợp giải quyết các vướng mắc với các hạng mục khác (nếu có) làm ảnh hưởng tới công tác thi công của Dự án.

-Phối hợp và đôn đốc các chuyên viên kiểm soát xây dựng trong việc điều tiết công việc thi công nhịp nhàng giữa xây dựng và cơ điện theo tiến độ chung của dự án.

  • Kiểm tra khối lượng thanh toán, thanh quyết toán khối lượng theo hợp đồng cho các nhà thầu về các hạng mục/công trình Cơ điện của Dự án.
  • Kiểm tra, khối lượng phát sinh tăng/giảm trong quá trình thi công của các nhà thầu về các hạng mục/công trình Cơ điện của Dự án và bàn giao cho Thư ký dự án để lưu trữ.
  • Lưu trữ tài liệu, hồ sơ trong lĩnh vực được phân công theo đúng yêu cầu/ quy định của nhà nước và của Công ty trong lĩnh vực Cơ điện.
  • Lập các kế hoạch và các báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của Phó giám đốc dự án hoặc Giám đốc dự án.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Học vấn:

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp lĩnh vực chuyên môn được phân công (chuyên ngành Điện, Cơ điện lạnh,Cơ khí, Cấp thoát nước, PCCC…).
  • Có chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình phù hợp lĩnh vực chuyên môn (Điện, Cấp thoát nước, Cơ khí, Điện lạnh, PCCC).

Kinh nghiệm: Có 04 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương với công việc và quy mô dự án tương đương.

HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỬI VỀ:

(Hồ sơ không đạt yêu cầu sẽ không được hoàn trả. Chỉ phỏng vấn hồ sơ đạt yêu cầu)