Chuyên viên Kiểm soát Kinh tế Xây dựng (Phòng Quản lý Chi phí)

menu

Đóng

Chuyên viên Kiểm soát Kinh tế Xây dựng (Phòng Quản lý Chi phí)
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
  • Thực hiện các công việc liên quan đến đấu thầu: xây dựng & cập nhật danh mục các nhà thầu; lập kế hoạch mua sắm/đấu thầu; lập và quản lý kế hoạch chi phí; giám sát sự tuân thủ trong công tác mua sắm, đấu thầu, chọn thầu, ký kết hợp đồng; kiểm tra dự toán, khái toán; tham gia công tác đấu thầu…
  • Tham gia đàm phán, thực hiện soạn thảo hợp đồng và xử lý các vấn đề khúc mắc/phát sinh trong quá trình thực hiện các hợp đồng. Kiểm soát việc lựa chọn, cung cấp vật tư, thiết bị theo hợp đồng và khác với hợp đồng của các nhà thầu.
  • Kiểm tra hồ sơ và thực hiện thanh quyết toán.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
  • Tốt nghiệp đại học ngành xây dựng, ưu tiên kinh tế xây dựng.
  • Có chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2, chứng chỉ bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu.
  • Có 04 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
  • Có kiến thức và kinh nghiệm về thị trường xây dựng, luật và quy trình đấu thầu, công tác soạn thảo hợp đồng, thanh quyết toán.
  • Biết sử dụng các tính năng cơ bản tin học văn phòng và ứng dụng tốt các phần mềm chuyên dụng trong công việc quản lý xây dựng.
HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỬI VỀ:

(Hồ sơ không đạt yêu cầu sẽ không được hoàn trả. Chỉ phỏng vấn hồ sơ đạt yêu cầu)