Chuyên viên pháp lý dự án

menu

Đóng

Chuyên viên pháp lý dự án
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ chính:

 • Kiểm tra, kiểm soát trình tự thủ tục đầu tư từ khi đề xuất dự án đến khi bàn giao dự án, hoàn thành việc xác nhận khối lượng, giá trị thanh toán với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Chịu trách nhiệm làm việc với các đơn vị tư vấn, nhà thầu để hoàn thiện, bổ sung các thủ tục pháp lý đảm bảo đầy đủ hồ sơ pháp lý trong các giai đoạn đầu tư xây dựng dự án.
 • Chủ trì theo dõi, kiểm soát và thực hiện các vấn đề pháp lý liên quan đến điều chỉnh, thay đổi quy mô, thay đổi thiết kế, các phát sinh của dự án.
 • Chịu trách nhiệm xây dựng các qui định, qui trình và hướng dẫn công việc liên quan đến công tác quản lý dự án.
 • Nắm vững các văn bản và các quy định pháp luật liên quan hoặc tác động đến dự án để tham mưu lãnh đạo thực hiện đúng quy định.
 • Lập và trình các báo cáo định kỳ cho cơ quan nhà nước theo quy định.
 • Tập hợp và quản lý thông tin, dữ liệu, hồ sơ pháp lý của dự án.
 • Đề xuất điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với yêu cầu và pháp lý của dự án.

 

Nhiệm vụ khác:

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp quản lý Ban QLDA.
 • Tham mưu cho cấp quản lý Ban QLDA về những vấn đề khác thuộc lĩnh vực chuyên môn của dự án.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Học vấn: Tốt nghiệp đại học các ngành xây dựng/kinh tế xây dựng/quản lý dự án.

Kinh nghiệm:

 • 05 năm trong lĩnh vực xây dựng và có ít nhất 03 năm làm việc ở vị trí tương tự.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tham gia dự án hạ tầng, công trình giao thông, dự án vốn nhà nước, dự án đầu tư theo hình thức công tư. Hiểu biết về trình tự, thủ tục đầu tư trong xây dựng công trình.

 

Kỹ năng:

 • Biết sử dụng bộ phần mềm tin học văn phòng Microsoft Office.
 • Ứng dụng tốt các phần mềm chuyên ngành về quản lý tiến độ, quản lý dự án, AutoCAD.

 

Tố chất, thái độ:

 • Thể hiện được tính cam kết (luôn giữ lời hứa), tính công bằng (đánh giá và hành xử dựa trên sự kiện, không thiên vị), tính tôn trọng (lắng nghe các quan điểm khác nhau để phát triển).
 • Nhiệt tình, năng động, có tinh thần cầu tiến, ý thức kỷ luật tốt.
HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỬI VỀ:

(Hồ sơ không đạt yêu cầu sẽ không được hoàn trả. Chỉ phỏng vấn hồ sơ đạt yêu cầu)