Chuyên viên Quan hệ Lao động

menu

Đóng

Chuyên viên Quan hệ Lao động
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 • Thiết kế thang bảng lương, khung lương hợp lý và các chính sách phúc lợi.
 • Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, chủ trương về công tác quan hệ lao động.
 • Nắm bắt nhu cầu, mong muốn và mức độ hài lòng của cán bộ nhân viên công ty.
 • Giải quyết các mối quan hệ phát sinh giữa người lao động và công ty, xử lý thôi việc, thẩm định lý do nghỉ việc của người lao động.
 • Hỗ trợ quá trình thực hiện công tác liên quan đến Thuế, BHXH, BHYT, BHTN….
 • Triển khai áp dụng, phổ biến, cập nhật những thay đổi liên quan đến Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn.
 • Hỗ trợ các công tác liên quan đến tiền lương cho người lao động.
 • Hỗ trợ các phòng ban thực hiện việc đánh giá KPI và đề xuất chính sách điều chỉnh lương hàng năm.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Nhân sự.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 • Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành quản trị nguồn nhân lực, luật, lao động, tiền lương, kinh tế…
 • Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Anh văn Trung cấp
 • Nắm vững các văn bản luật hiện hành liên quan đến quan hệ lao động.
 • Am hiểu lĩnh vực Quản trị nhân sự; Luật lao động; Luật Dân sự.
 • Có khả năng quản lý, làm việc độc lập; theo nhóm; Có khả năng phân tích,đánh giá, tổng hợp, nhìn nhận đánh giá vấn đề.
 • Chịu áp lực trong công việc, có kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng diễn đạt tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.
HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỬI VỀ:

(Hồ sơ không đạt yêu cầu sẽ không được hoàn trả. Chỉ phỏng vấn hồ sơ đạt yêu cầu)