Giám đốc Quản lý Xây dựng

menu

Đóng

Giám đốc Quản lý Xây dựng
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
  • Tổ chức quản lý và điều hành chung toàn bộ hoạt động của Phòng Quản lý Xây dựng, bao gồm việc xây dựng/hoạch định, tổ chức triển khai, lãnh đạo, kiểm soát và cải tiến các hoạt động, quá trình, hệ thống và nguồn lực… của Phòng.
  • Tổ chức triển khai, giao việc, kiểm soát và cải tiến việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Xây dựng đã được quy định trong Bản mô tả chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
  • Quản lý chung lĩnh vực xây dựng của Chủ đầu tư từ giai đoạn đấu thầu tuyển chọn nhà thầu đến kết thúc xây dựng bàn giao công trình.
  • Lập các kế hoạch và các báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của của Phó Tổng Giám đốc Xây dựng.
  • Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của của Phó Tổng Giám đốc Xây dựng hoặc Tổng Giám Đốc.
  • Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về những vấn đề khác, thuộc lĩnh vực chuyên môn.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế xây dựng/xây dựng/kiến trúc/cơ điện.

  • Có chứng chỉ bồi dưỡng Giám đốc dự án.
  • Có chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình phù hợp lĩnh vực chuyên môn/ hoặc Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá xây dựng.

 

Có 04 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có kiến thức và kinh nghiệm về quản lý thi công xây dựng, thị trường xây dựng, quy trình, thủ tục, pháp luật liên quan lĩnh vực xây dựng, hồ sơ nghiệm thu.

Năng lực thiết lập mục tiêu, hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát, ra quyết định, quản lý con người, quản lý ngân sách tốt.

Anh văn Trung cấp (TOEIC từ 300).

HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỬI VỀ:

(Hồ sơ không đạt yêu cầu sẽ không được hoàn trả. Chỉ phỏng vấn hồ sơ đạt yêu cầu)