Phó Giám đốc Kiểm soát Mua sắm

menu

Đóng

Phó Giám đốc Kiểm soát Mua sắm
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 • Hỗ trợ công tác tổ chức quản lý và kiểm soát các hoạt động của Bộ phận Kiểm soát mua sắm thuộc Phòng Quản lý Chi phí.
 • Triển khai, kiểm soát và cải tiến việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan chức năng Quản lý mua sắm trong giai đoạn xây dựng:

– Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát việc mua sắm các vật tư, máy móc, thiết bị,mà Công ty cung cấp trong giai đoạn xây dựng dự án.

– Xây dựng và cập nhật hệ thống thông tin nhà thầu dịch vụ, nhà thầu xây dựng và nhà thầu cung cấp vật tư, thiết bị; xây dựng hệ thống đơn giá cơ sở..

– Xây dựng các tiêu chí và kế hoạch chọn lựa các nhà thầu liên quan xây dựng (nhà thầu dịch vụ quản lý dự án, giám sát xây dựng, kiểm định chất lượng, nhà thầu xây dựng, cơ điện, hoàn thiện, cảnh quan, và nhà thầu cung cấp vật tư, thiết bị,…).

– Chuẩn bị các tài liệu/hồ sơ liên quan đến việc chọn lựa nhà thầu dịch vụ, nhà thầu xây dựng, và nhà thầu cung cấp vật tư, thiết bị.

– Tổ chức thực hiện việc chọn lựa và đề xuất chọn lựa nhà thầu dịch vụ, nhà thầu xây dựng và nhà thầu cung cấp vật tư, thiết bị.

– Lập hợp đồng xây dựng, hợp đồng mua (thi công, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án, mua vật tư và thiết bị khác,…).

– Kiểm soát việc thực hiện hợp đồng (việc chọn lựa vật tư, máy móc, thiết bị theo hợp đồng và các vấn đề khác của hợp đồng) và các thông tin thay đổi liên quan đến hợp đồng.

 • Xem xét về mặt chuyên môn đối với các kế hoạch, thông tin, nhận định, báo cáo, ý kiến đề xuất,… của các nhân viên Bộ phận và có ý kiến tham mưu trước khi gửi đến cấp trên và/hoặc các Nhà thầu/đối tác.
 • Các nhiệm vụ công việc khác theo phân công của Giám đốc Quản lý Chi phí.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế xây dựng/xây dựng/kiến trúc/cơ điện.
 • Có chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2, chứng chỉ hành nghề đấu thầu và chứng chỉ bồi dưỡng trong công tác lập hợp đồng xây dựng.
 • Có kiến thức và kinh nghiệm về giá cả và luật liên quan ngành xây dựng, quy trình đấu thầu.
 • Trên 04 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương và kinh nghiệm trong công tác soạn thảo hợp đồng
 • Anh văn trung cấp
 • Sử dụng thành thạo các tính năng cơ bản tin học văn phòng và ứng dụng tốt các phần mềm chuyên dụng trong công việc quản lý xây dựng.
 • Kỹ năng đàm phán tốt; làm việc độc lập và theo nhóm tốt.
 • Trình bày, thuyết phục, giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt.
HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỬI VỀ:

(Hồ sơ không đạt yêu cầu sẽ không được hoàn trả. Chỉ phỏng vấn hồ sơ đạt yêu cầu)