Phó Giám đốc Quản lý Xây dựng

menu

Đóng

Phó Giám đốc Quản lý Xây dựng
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 • Tổ chức quản lý và điều hành chung toàn bộ hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế xây dựng của Phòng Quản lý Xây dựng, bao gồm việc xây dựng/hoạch định, tổ chức triển khai, lãnh đạo, kiểm soát và cải tiến các hoạt động, quá trình, hệ thống và nguồn lực… thuộc lĩnh vực kinh tế xây dựng của Phòng.
 • Tổ chức, điều hành, chỉ đạo, quản lý, kiểm soát công tác mua sắm vật tư, thiết bị, công tác kiểm soát khối lượng, công tác đấu thầu, công tác soạn thảo hợp đồng, công tác thanh quyết toán hợp đồng các gói thầu xây lắp.
 • Lập và quản lý kế hoạch mua sắm, đấu thầu trên cơ sở kế hoạch chung của Công ty.
 • Tổ chức lập và quản lý kế hoạch chi phí giai đoạn xây lắp các dự án.
 • Tổ chức xây dựng và cập nhật danh mục các nhà thầu dịch vụ, xây dựng, cung cấp vật tư, thiết bị.
 • Tham gia đánh giá hiệu quả kinh tế và tham mưu phê duyệt các sửa đổi, bổ sung của công trình xây dựng/dự án.
 • Tổ chức, chỉ đạo quản lý hồ sơ kinh tế xây dựng, hồ sơ pháp lý của Phòng và của các Dự án.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế xây dựng/xây dựng/kiến trúc/cơ điện.
 • Có chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình phù hợp lĩnh vực chuyên môn/ hoặc Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá xây dựng.
 • Có 04 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có kiến thức và kinh nghiệm về quản lý thi công xây dựng, thị trường xây dựng, quy trình, thủ tục, pháp luật liên quan lĩnh vực xây dựng.
 • Năng lực thiết lập mục tiêu, hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát; ra quyết định, quản lý con người, quản lý ngân sách tốt.
 • Anh văn Trung cấp (TOEIC từ 300).
HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỬI VỀ:

(Hồ sơ không đạt yêu cầu sẽ không được hoàn trả. Chỉ phỏng vấn hồ sơ đạt yêu cầu)