Thư Ký Điều phối Dự Án

menu

Đóng

Thư Ký Điều phối Dự Án
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
  • Theo dõi, đôn đốc việc lập kế hoạch, triển khai thực hiện theo kế hoạch và lập báo cáo định kỳ của các Chuyên viên/Nhân viên và Giám đốc Thiết kế Dự án.
  • Lập và/hoặc tổng hợp các báo cáo định kỳ của các Dự án được phân công.
  • Thực hiện lập danh mục, lưu trữ và quản lý toàn bộ các tài liệu, hồ sơ, bản vẽ thiết kế của các các Dự án được phân công.
  • Hỗ trợ Giám đốc Dự án sắp xếp kế hoạch làm việc/lịch họp của Ban; tham dự và ghi biên bản các cuộc họp của Ban.
  • Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác và mục tiêu của Ban Quản lý Dự án.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
  • Tốt nghiệp đại học.
  • Có 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương thuộc lĩnh vực xây dựng.
  • Thành thạo các tính năng cơ bản tin học văn phòng.
  • Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
  • Tiếng anh tốt khi làm việc tại Hồ Chí Minh và Hội An – Quảng Nam.
HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỬI VỀ:

(Hồ sơ không đạt yêu cầu sẽ không được hoàn trả. Chỉ phỏng vấn hồ sơ đạt yêu cầu)