Thư ký dự án

menu

Đóng

Thư ký dự án
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 • Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, cập nhật, quản lý, lưu trữ toàn bộ các tài liệu, bản vẽ, hồ sơ liên quan đến Dự án/Ban theo yêu cầu hệ thống lưu trữ do GĐDA quy định hoặc theo quy định của công ty.
 • Soạn thảo các văn bản gửi các bên liên quan đến Dự án theo chỉ đạo Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Dự án.
 • Giao nhận bản vẽ, hồ sơ liên quan đến Dự án.
 • Tiếp nhận, phân loại hồ sơ trước khi trình Giám đốc Dự án xem xét.
 • Đón tiếp và hướng dẫn khách đến làm việc với các thành viên trong Ban.
 • Tổng hợp nhu cầu: đề nghị, nhận và cấp phát; theo dõi và báo cáo về công cụ, dụng cụ và văn phòng phẩm của Ban.
 • Theo dõi, kiểm tra, đề nghị sửa chữa và báo cáo về các trang thiết bị làm việc của Ban.
 • Tổ chức in ấn và photocopy các văn bản/tài liệu của Ban.
 • Hỗ trợ Giám đốc Dự án, sắp xếp kế hoạch làm việc/lịch họp của Ban; tham dự và ghi biên bản các cuộc họp của Ban.
 • Thực hiện các công tác hành chính tại Ban QLDA.
 • Phối hợp với các chuyên viên kiểm soát xây dựng, cơ điện, khối lương để tổng hợp thông tin và lập dự thảo báo cáo tuần, tháng cho Ban QLDA.
 • Theo dõi, tổng hợp việc lập báo cáo Tuần/tháng các dự án của các chuyên viên và đệ trình đến Giám Đốc Dự án
 • Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của giám đốc dự án/Phó giám đốc dự án giao.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng, kỹ thuật

Kinh nghiệm: Có 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; Kiến thức và kinh nghiệm về nghiệp vụ thư ký, văn thư, hành chính.

 • Yêu cầu Anh văn lưu loát
 • Biết sử dụng các tính năng cơ bản của các chương trình tin học văn phòng (word, excel, outlook, powerpoint…)
HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỬI VỀ:

(Hồ sơ không đạt yêu cầu sẽ không được hoàn trả. Chỉ phỏng vấn hồ sơ đạt yêu cầu)