Vị trí tuyển dụng

menu

Đóng

Giám Đốc Pháp lý

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 11/07/2019 - 11/09/2019

Giám đốc Quản lý Xây dựng

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 13/07/2019 - 13/08/2019

Giám đốc Nhân sự

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 11/07/2019 - 11/09/2019

Giám Đốc Dự Án Côn Đảo

Khu Vực: Bà Rịa - Vũng Tàu, Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 13/07/2019 - 13/08/2019

Giám Đốc Dự Án Westin Cam Ranh

Khu Vực: Hồ Chí Minh, Khánh Hòa

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 13/07/2019 - 13/08/2019

Giám Đốc Dự Án Marriot Hội An

Khu Vực: Hồ Chí Minh, Quảng Nam

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 13/07/2019 - 13/08/2019

Phó Giám đốc Đầu tư

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 11/07/2019 - 11/09/2019

Phó Giám đốc Quản lý Thiết kế

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 13/07/2019 - 13/08/2019

Phó Giám đốc Quản lý Xây dựng

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 13/07/2019 - 13/08/2019

Trưởng bộ phận Kiến trúc

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 13/07/2019 - 13/08/2019