Vị trí tuyển dụng

menu

Đóng

Giám Đốc Quản lý Xây dựng

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 12/02/2019 - 15/04/2019

Giám Đốc Thiết kế Dự án

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 2

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 12/02/2019 - 30/04/2019

Phó Ban Kiểm soát Tài chính

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 20/02/2019 - 20/03/2019

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 2

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 05/03/2019 - 15/04/2019

Chuyên viên Kiểm soát Xây dựng

Khu Vực: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi

Số Lượng: 2

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 12/02/2019 - 30/04/2019

Chuyên viên Kiểm soát Cơ điện

Khu Vực: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi

Số Lượng: 2

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 12/02/2019 - 15/04/2019

Chuyên viên Kiểm soát Khối lượng

Khu Vực: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi

Số Lượng: 2

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 12/02/2019 - 30/04/2019