Vị trí tuyển dụng

menu

Đóng

Giám đốc quản lý xây dựng

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 05/12/2018 - 10/01/2019

Thư ký dự án (Làm việc tại Tp. Quy Nhơn)

Khu Vực: Bình Định

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 05/12/2018 - 10/01/2019

Giám đốc thiết kế dự án

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 2

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 05/12/2018 - 10/01/2019

Thư ký dự án (Làm việc tại Côn Đảo)

Khu Vực: Bà Rịa - Vũng Tàu

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 05/12/2018 - 10/01/2019

Chuyên viên pháp lý dự án

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 05/12/2018 - 10/01/2019

Chuyên viên kiểm soát cơ điện (Làm việc tại Côn Đảo)

Khu Vực: Bà Rịa - Vũng Tàu

Số Lượng: 2

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 05/12/2018 - 10/01/2019

Giám đốc dự án (Làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Quy Nhơn)

Khu Vực: Bình Định, Hồ Chí Minh

Số Lượng: 3

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 05/12/2018 - 10/01/2019

Chuyên viên kiểm soát xây dựng (Làm việc tại Tp. Quy Nhơn)

Khu Vực: Bình Định

Số Lượng: 2

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 05/12/2018 - 10/01/2019

Chuyên viên kiểm soát xây dựng (Làm việc tại Côn Đảo)

Khu Vực: Bà Rịa - Vũng Tàu

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 05/12/2018 - 10/01/2019

Chuyên viên kiểm soát cơ điện (Làm việc tại Tp. Quy Nhơn)

Khu Vực: Bình Định

Số Lượng: 2

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 05/12/2018 - 10/01/2019