Vị trí tuyển dụng

menu

Đóng

Chuyên viên Pháp lý Đầu tư

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 08/05/2019 - 08/07/2019

Chuyên viên Kiểm soát Tài chính

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 2

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 08/05/2019 - 08/07/2019

Chuyên viên Kiểm soát Kinh tế Xây dựng (Phòng Quản lý Chi phí)

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 3

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 08/05/2019 - 08/07/2019

Chuyên viên Kế toán Tổng hợp

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 08/05/2019 - 08/07/2019

Chuyên viên Kiểm soát Thiết kế Kết cấu

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 08/05/2019 - 30/06/2019

Chuyên viên kiểm soát Thiết kế Kiến trúc

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 2

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 08/05/2019 - 30/06/2019

Chuyên viên Kiểm soát Thiết kế Cơ điện

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 08/05/2019 - 30/06/2019

Chuyên viên Kiểm soát Khối lượng

Khu Vực: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Quảng Ngãi

Số Lượng: 5

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 08/05/2019 - 30/06/2019

Chuyên viên Kiểm soát Cơ điện (Làm việc tại Côn Đảo)

Khu Vực: Bà Rịa - Vũng Tàu

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 08/05/2019 - 30/06/2019

Thư ký dự án

Khu Vực: Khánh Hòa

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 08/05/2018 - 30/06/2019