Vị trí tuyển dụng

menu

Đóng

Chuyên viên Công nghệ Thông tin - Phần mềm

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 21/11/2019 - 21/01/2020

Chuyên Viên Kiểm soát Thiết kế Cơ điện

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 21/11/2019 - 21/01/2020

Chuyên viên Kiểm soát Hệ thống Quản lý

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 21/11/2019 - 21/01/2020

Chuyên viên Kiểm soát Thiết kế Kết cấu

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 21/11/2019 - 21/01/2020

Chuyên viên Kiểm soát Cơ điện

Khu Vực: Bình Định, Hồ Chí Minh, Quảng Nam

Số Lượng: 4

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 21/11/2019 - 21/01/2020

Chuyên viên kiểm soát Thiết kế Kiến trúc

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 21/11/2019 - 21/01/2020

Chuyên viên Hành chính Tiếp thị

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 21/11/2019 - 21/01/2020

Chuyên viên Kiểm soát Xây Dựng

Khu Vực: Bình Định, Hồ Chí Minh, Quảng Nam

Số Lượng: 4

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 21/11/2019 - 21/01/2020