Vị trí tuyển dụng

menu

Đóng

Chuyên Viên Kiểm soát Thiết kế Kết Cấu
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/04/2020 - 03/06/2020
Chuyên viên Kiểm soát Xây Dựng
Khu Vực: Quảng Nam Số Lượng: 2 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/04/2020 - 03/06/2020
Chuyên viên kiểm soát Tuân thủ
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 2 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/04/2020 - 03/06/2020
Chuyên viên Dự toán
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/04/2020 - 30/06/2020