Vị trí tuyển dụng

menu

Đóng

Chuyên viên Pháp lý Quản lý Bất động sản

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 13/02/2019 - 13/03/2019

Chuyên viên kế toán tổng hợp

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 13/02/2019 - 13/03/2019

Giám đốc quan hệ đối ngoại

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 13/02/2019 - 13/03/2019

Chuyên viên Kiểm soát Kinh tế Xây dựng (Phòng Quản lý Chi phí)

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 13/02/2019 - 13/03/2019

Giám đốc pháp lý

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 13/02/2019 - 13/03/2019

Chuyên viên Pháp lý Đầu tư

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 13/02/2019 - 13/03/2019

Chuyên viên Phát triển Nội dung (Copywriter)

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 13/02/2019 - 13/03/2019

Giám đốc quản lý xây dựng

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 12/02/2019 - 15/04/2019

Thư ký dự án

Khu Vực: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 12/02/2019 - 30/04/2019

Giám đốc thiết kế dự án

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 2

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 12/02/2019 - 30/04/2019