Vị trí tuyển dụng

menu

Đóng

Chuyên viên kiểm soát Thiết kế Kiến trúc (Quy hoạch)

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 17/08/2019 - 17/09/2019

Chuyên viên Kiểm soát Cơ điện

Khu Vực: Hồ Chí Minh, Khánh Hòa

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 17/08/2019 - 17/09/2019

Chuyên viên Kiểm soát Xây Dựng

Khu Vực: Hồ Chí Minh, Khánh Hòa

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 17/08/2019 - 17/09/2019

Nhân viên Kế toán

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 17/08/2019 - 17/09/2019