Quỹ đất
Nhìn xa trông rộng, phát triển vững bền

Cổ đông

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH QUỸ ĐẤT - QUỸ ĐẤT SẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BĐS PHÁT ĐẠT

Danh mục Diện tích đất (ha) Diện tích đất sạch (ha) Tỷ lệ đất sạch (%)
 ER1 - Quận 11, TPHCM  1.0   1.0  100%
 ER2 - Quận 7, TPHCM  11.2  11.1 99%
 ER3 - Quận 7, TPHCM  9.91  9.53 96%
 ER4 - Nhà Bè, TPHCM  25.0  11.3 45%
 Khu dân cư - Quận 9, TPHCM  15  4.6 31%
 Phan Đình Phùng - Quảng Ngãi  15.4  15.4 100%
 Bàu Cả - Quảng Ngãi  8.7  - 0%
 Westin Resort & Spa Cam Ranh - Khánh Hòa  25.6 25.6 100%
 Cam Ranh Mở Rộng - Khánh Hòa  112.0 112.0 100%
 Phú Quốc - Kiên Giang  20.0 20.0 100%
 Tổng 243.81 210.53