Nhìn xa trông rộng, phát triển vững bền

Căn hộ cao tầng Long Thạnh Mỹ -quận 9

Thông tin chung

Vị trí : Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9
Tổng diện tích đất dự án dự kiến : 168,000 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến : 895,000 m2
Số căn hộ dự kiến : 4,928
Hệ số sử dụng đất dự kiến : 5.33 lần
Mật độ xây dựng dự kiến : 35%
Đã thu hồi đất : 43.309,8
  • Tiến độ thực hiện dự án:

- Đã có Văn bản chấp thuận địa điểm của UBND Quận 9.
- Hiện đang trình UBND Tp.HCM chấp thuận đầu tư xây dựng dự án.

 
Sơ đồ dự án