Nhìn xa trông rộng, phát triển vững bền

Phát Đạt quyết định chuyển nhượng một phần The EverRich 3

Cập nhật: 13.04.2017

Theo đó, HĐQT giao cho ông Nguyễn Văn Đạt – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty được chọn lựa nhà đầu tư để chuyển nhượng dự án, đàm phán các nội dung hợp đồng chuyển nhượng, giá cả và phương thức thanh toán, quyết định giá chuyển nhượng dự án nhưng bảo đảm không thấp hơn giá trị đã đầu tư.

Tính đến cuối năm 2016, Phát Đạt đã đầu tư 1.583,7 tỷ đồng vào The EverRich 3, dự kiến trong năm 2017 đổ thêm 642 tỷ đồng.

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2017, ông Nguyễn Văn Đạt cho biết nếu bán được The EverRich 3 trong năm 2017 Công ty dự kiến thu về 2.500-3.000 tỷ đồng tập trung trả nợ.

"Hiện PDR đã tiếp xúc nhiều đối tác trong và ngoài nước để đàm phán chuyển nhương The EverRich 3. Nếu chuyển nhượng dự án vào cuối năm nay dự kiến thu về 2.500-3.000 tỷ đồng, hoàn toàn có khả năng trả dứt nợ cho Đông Á và các trái chủ", ông Đạt nói.

Năm 2017, PDR đặt kế hoạch doanh thu 2.008 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 336 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 34,2% và 38,55% so với thực hiện năm 2016.

Trong đó, dự án The EverRich Infinity dự kiến đóng góp 370 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; dự án Bàu Cả - Quảng Ngãi đóng góp 30 tỷ đồng lời nhuận và bán block C dự án The River City sẽ đóng góp phần còn lại trong kế hoạch 420 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Theo ông Đạt, kế hoạch lợi nhuận khá chắc chắn vì đơn vị phân phối độc quyền EverRich Infinity cam kết sẽ mua các căn hộ nếu không bán hết. Thêm vào đó PDR chưa tính đến lợi nhuận từ chuyển nhượng The EverRich 3.

Theo NDH