Chuyên viên Phân tích và Quản lý Đầu tư - Phòng Phát triển Dự án

menu

Đóng

Chuyên viên Phân tích và Quản lý Đầu tư - Phòng Phát triển Dự án
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 • Nắm vững các tiêu chuẩn, văn bản của nhà nước về chỉ tiêu trong quy hoạch và xây dựng.
 • Nghiên cứu, thu thập thông tin, dữ liệu thị trường để định hướng sản phẩm cần đầu tư bất động sản, quy mô, chi phí và giá bán; dự báo các kịch bản thị trường bất động sản.
 • Tính toán, phân tích đầu tư, chi phí (dự toán chi phí xây dựng,…), giá thành theo các kịch bản thị trường. Lập chương trình dự án bất động sản.
 • Lập báo cáo phân tích đầu tư, hiệu quả đầu tư và kế hoạch đầu tư cho cho dự án bất động sản, bao gồm dự án đầu tư và/hoặc hợp tác đầu tư dự án bất động sản.
 • Phân tích chương trình đầu tư dự án bất động sản (bao gồm dự án đầu tư và/hoặc hợp tác đầu tư dự án bất động sản), suất đầu tư, chi phí xây dựng, chi phí đất, các chi phí tài chính, vốn, cơ cấu vốn và các chi phí khác nhằm phân tích các kịch bản đầu tư, thị trường đối với hiệu quả đầu tư dự án bất động sản.
 • Lập báo cáo phân tích, trình bày và kiến nghị các phương án nhằm tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc trong việc quyết định phê duyệt Đầu tư và/hoặc Kế hoạch đầu tư.
 • Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 • Học vấn: Tốt nghiệp đại học các ngành tài chính, quản lý dự án, quản trị kinh doanh.
 • Kinh nghiệm: Có 04 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Kiến thức và kinh nghiệm về phân tích đầu tư bất động sản…
HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỬI VỀ:
 • Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt
 • Tầng 8 và 9, Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Q.10, Tp.HCM, Vietnam
 • ĐT: +8428. 2226 6868 Fax: +8428. 2226 8686
 • Hoặc gửi qua Email: tuyendung@phatdat.com.vn – Web: www.phatdat.com.vn
  (Hồ sơ không đạt yêu cầu sẽ không được hoàn trả. Chỉ phỏng vấn hồ sơ đạt yêu cầu)