Giám đốc Kế hoạch Dự án

menu

Đóng

Giám đốc Kế hoạch Dự án
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 • Chịu trách nhiệm quản lý kế hoạch dự án của Công ty.
 • Xây dựng các quy trình, quy định và hướng dẫn công việc liên quan đến việc quản lý kế hoạch dự án Công ty.
 • Chủ trì lập kế hoạch dự án định kỳ hàng năm (AOP) của Công ty.
 • Kiểm soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch dự án Công ty.
 • Lập kế hoạch thực hiện, kế hoạch chi phí thực hiện từng dự án.
 • Lập báo cáo đánh giá định kỳ tình hình thực hiện từng dự án, tình hình thực hiện chi phí từng dự án và chi phí toàn Công ty.
 • Lập báo cáo đánh giá, phân tích hiệu quả đầu tư từng dự án và toàn Công ty.
 • Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban trong Công ty về những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc Đầu tư.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính và các chuyên ngành liên quan.
 • Kinh nghiệm: Có 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty bất động sản.
 • Sử dụng thành thạo các tính năng cơ bản tin học văn phòng và ứng dụng tốt các phần mềm chuyên dụng trong công việc.
 • Có kinh nghiệm và năng lực trong việc triển khai Kế hoạch thực hiện Dự án trên phần mềm SAP, ERP.
 • Đàm phán, thuyết trình và giao tiếp tốt.
HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỬI VỀ:
 • Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
 • Tầng 8-9, Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Q.10, Tp. HCM, Vietnam.
 • ĐT: (028) 2226 6868
 • Hoặc gửi qua Email: tuyendung@phatdat.com.vn – Web: phatdat.com.vn