Giám đốc Nhân sự

menu

Đóng

Giám đốc Nhân sự
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 • Quản lý, điều hành hoạt động Phòng Nhân sự thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ liên quan chức năng quản lý nguồn nhân lực, kiểm soát vận hành hệ thống tài liệu quản lý của Công ty.
 • Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực; cải tiến, tối ưu hóa cơ cấu tổ chức, định biên nhân lực; phát triển năng lực, kỹ năng nguồn nhân lực…
 • Xây dựng, cải tiến, tối ưu hóa các tài liệu liên quan đến quản lý nguồn nhân lực.
 • Quản lý năng lực và thành tích nhân viên.
 • Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về việc xếp ngạch, bậc lương nhân viên và các chính sách đãi ngộ phù hợp năng lực từng nhân viên.
 • Tham gia góp ý, phản biện về các vấn đề liên quan đến nhân sự với Ban Tổng Giám đốc.
 • Kiểm soát việc vận hành và tham gia cải tiến hệ thống tài liệu quản lý Công ty.
 • Nghiên cứu các chính sách/qui định pháp luật liên quan đến lĩnh vực phụ trách; đề xuất/tham mưu cho Tổng Giám đốc về các thay đổi nhằm đảm bảo các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách luôn tuân thủ pháp luật và tối ưu hiệu quả.
 • Quan hệ giao dịch với các cơ quan chính quyền (sở, ban ngành,…) và đối tác ngoài có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 • Nam/Nữ, tuổi từ 32 – 40
 • Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành luật, quản trị kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực.
 • Có 04 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Giám đốc Nhân sự
 • Có khả năng và kinh nghiệm về:

– Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực; phát triển năng lực/kỹ năng nguồn nhân lực.

– Xây dựng hệ thống định giá chức danh, hệ thống thang lương theo hướng chuyên nghiệp, linh hoạt.

– Triển khai hệ thống đánh giá kết quả công việc cá nhân theo mục tiêu (KPIs).

– Xây dựng, cải tiến, tối ưu hóa các tài liệu liên quan đến quản lý nguồn nhân lực.

– Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

 • Khả năng tham gia góp ý, phản biện về các vấn đề liên quan đến nhân sự với Ban Tổng Giám đốc.
 • Khả năng thiết lập mục tiêu, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát.
 • Khả năng thuyết trình, đàm phán và giao tiếp tốt.
HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỬI VỀ:
 • Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
 • Địa chỉ: Tầng 8 – 9, Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
 • ĐT: (028) 2226 6868 – Fax: (028) 2226 8686
 • Hoặc gửi qua Email: tuyendung@phatdat.com.vn – Web: www.phatdat.com.vn

(Hồ sơ không đạt yêu cầu sẽ không được hoàn trả. Chỉ phỏng vấn hồ sơ đạt yêu cầu)