Giám Đốc Thiết kế Dự án

menu

Đóng

Giám Đốc Thiết kế Dự án
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 • Tổ chức quản lý, điều hành và kiểm soát toàn bộ các hoạt động quản lý thiết kế của Dự án được phân công phụ trách, bao gồm việc xây dựng/hoạch định, tổ chức triển khai, kiểm soát và cải tiến các hoạt động, quá trình, hệ thống và nguồn lực… của Dự án:

– Tổ chức và bố trí nhân lực của Dự án.
– Truyền đạt cho nhân sự tham gia Dự án hiểu rõ nhiệm vụ thực hiện Dự án và nhiệm vụ của từng nhân sự.
– Tham gia xây dựng mục tiêu, thước đo hiệu quả hoạt động (KPIs) của Dự án và nhân viên tham gia Dự án.
– Giao việc, ủy thác, hỗ trợ và hướng dẫn công việc cho nhân viên tham gia Dự án.
– Đào tạo, kèm cặp, động viên và phát triển nhân viên tham gia Dự án.
– Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên tham gia Dự án. a.7 Quản lý tài sản và các nguồn lực được giao.
– Tham gia xây dựng và quản lý ngân sách hoạt động (năm, quý, tháng) của Dự án.
– Thiết lập cơ chế hội họp, trao đổi thông tin trong hoạt động nội bộ Dự án.
– Xây dựng, triển khai và kiểm soát hệ thống kế hoạch, báo cáo, lưu trữ hồ sơ và dữ liệu của Dự án.

 • Tổ chức triển khai, giao việc, kiểm soát và cải tiến việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến các chức năng quản lý thiết kế, quản lý các hồ sơ thiết kế và công việc quản lý việc thực hiện công việc của nhà thầu cung cấp các dịch vụ thiết kế đã được quy định trong Bản mô tả chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Thiết kế đối với Dự án được phân công.
 • Tham gia xây dựng các qui định, qui trình và hướng dẫn công việc liên quan đến công tác quản lý thiết kế.
 • Lập kế hoạch đo vẽ bản đồ hiện trạng (bao gồm địa hình, địa chính) khu vực Dự án (phục vụ cho công tác thiết kế).
 • Lập kế hoạch khảo sát địa chất chuẩn bị cho việc thực hiện Dự án.
 • Lập kế hoạch thực hiện các hồ sơ thiết kế, các công tác pháp lý thiết kế của Dự án, từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn phát hành hồ sơ phục vụ đấu thầu, thi công cũng như giám sát tác giả thiết kế.
 • Tham gia công tác chọn thầu, đàm phán hợp đồng đối với các nhà thầu cung cấp dịch vụ thiết kế cho Dự án.
 • Lập kế hoạch làm việc, kiểm soát, nghiệm thu việc thực hiện cung cấp dịch vụ theo hợp đồng của các nhà thầu cung cấp dịch vụ thiết kế cho Dự án.
 • Lập và quản lý kế hoạch chi phí trong giai đoạn thiết kế Dự án.
 • Trực tiếp kiểm soát và chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện các công tác thiết kế và chất lượng hồ sơ thiết kế liên quan đến các bộ môn thiết kế trong tất cả các bước thực hiện Dự án.
 • Trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác thiết kế Dự án, xử lý các vấn đề thắc mắc về thiết kế trong quá trình thi công trên công trường,
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 • Học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc/quy hoạch/ xây dựng/ cơ điện. Kiến thức và kinh nghiệm về quản lý quy hoạch, có kiến thức pháp luật liên quan đến quy hoạch – thiết kế.
 • Có chứng chỉ chủ trì thiết kế.
 • Có chứng chỉ hành nghề Thiết kế kiến trúc/ kết cấu/ cơ điện
 • Có chứng chỉ quản lý dự án
 • Kinh nghiệm: Có 05 năm kinh nghiệm ở vị trí, công việc và quy mô dự án tương đương.
HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỬI VỀ:
 • Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
 • Địa chỉ: Tầng 8 – 9, Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
 • ĐT: (028) 2226 6868 – Fax: (028) 2226 8686
 • Hoặc gửi qua Email: tuyendung@phatdat.com.vn – Web: www.phatdat.com.vn

(Hồ sơ không đạt yêu cầu sẽ không được hoàn trả. Chỉ phỏng vấn hồ sơ đạt yêu cầu)