Vị trí tuyển dụng

menu

Đóng

Chọn phòng ban
Tổ trưởng Bảo trì
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 13/09/2022 - 12/10/2022
Nhân viên Lái xe
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 13/09/2022 - 12/10/2022
Thư ký Dự án
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 30/08/2022 - 30/09/2022
Thư ký Dự án
Khu Vực: Bình Dương Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 30/08/2022 - 30/09/2022