Board of Director

menu

close

BOARD OF DIRECTORS

mr

NGUYEN VAN DAT

CHAIRMAN cum CEO

mrs

TRAN THI HUONG

VICE CHAIRWOMAN cum EXECUTIVE ADVISOR

mr

NGUYEN TAN DANH

VICE CHAIRMAN

mr

LE QUANG PHUC

BOARD MEMBER
cum EXECUTIVE ADVISOR

mr

DOAN VIET DAI TU

BOARD MEMBER

mr

KHUONG VAN MUOI

BOARD MEMBER

mr

TRAN TRONG GIA VINH

BOARD MEMBER

mr

LE MINH DUNG

BOARD MEMBER

BOARD OF MANAGEMENT

mr

NGUYEN VAN DAT

CHAIRMAN cum CEO

mr

BUI QUANG ANH VU

DEPUTY GENERAL DIRECTOR INVESTMENT DEPARTMENT

mr

PHAM TRONG HOA

DEPUTY GENERAL DIRECTOR OF CONSTRUCTION DEPARTMENT

Ban lãnh đạo

ÔNG NGUYỄN VĂN ĐẠT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ chuyên môn: Quản Trị Kinh Doanh. Ông Đạt đã có hơn 26 năm kinh nghiệm quản lý trong nhiều ngành kinh doanh khác nhau. Ông Đạt từng kinh doanh trong các ngành kim khí điện máy, mua bán ô tô, xuất nhập khẩu, vận tải tàu biển,...và đặc biệt có nhiều kinh nghiệm trong ngành kinh doanh bất động sản. Ông Đạt từng kinh doanh trong các ngành kim khí điện máy, mua bán ô tô, xuất nhập khẩu, vận tải tàu biển,...và đặc biệt có nhiều kinh nghiệm trong ngành kinh doanh bất động sản.