Board of Director

menu

close

  • BOARD OF DIRECTORS
  • BOARD OF MANAGEMENT

BOARD OF DIRECTORS

Mr.

NGUYEN VAN DAT

Chairman

Mr.>NGUYEN VAN DAT

Chairman

Qualifications: Business Administration
» Founding shareholder, Chairman of the Board.

 

Work history:
» 1988 – 1996: Trading business in HCMC.
» 1996 – 2008: Chairman cum CEO, Tan Viet Phat Trading Co., Ltd.
» 2002 – 2007: Chairman, New International Trading Co., Ltd.
» 2003 – 2005: Chairman, Dai Phat Thinh Trading Co., Ltd.
» 2004 – April, 2020: Chairman cum CEO, Phat Dat Real Estate Development Corporation.
» April, 2020 – present: Chairman , Phat Dat Real Estate Development Corporation.

 

Title at other organizations:
• Chairman of the Board of Members, Phat Dat Group Co., Ltd.

Mrs.

TRAN THI HUONG

Deputy Chairwoman,
Executive Advisor

Mrs.>TRAN THI HUONG

Deputy Chairwoman,
Executive Advisor

Qualifications: Bachelor of Economics

 

Work history:

» 1985 – 1995: Chief Accountant, Long An Textile Company, Long An Province.
» 1995 – 1998: Capital Management Specialist, Department of the Management of State Capital at Enterprises, Long An Province.
» 1998 – 2000: Finance Specialist, Department of Finance and Pricing of Long An Province.
» 2000 – Feb, 2006: CFO cum Chief Accountant, Thai Tuan Textile and Garment Co., Ltd.
» 2006 – 2009: CFO cum Chief Accountant, Phat Dat Real Estate Development Corporation.
» 2009 – 2012: Member of the Board, Deputy CEO – Finance, Phat Dat Real Estate Development Corporation.
» 2013 – present: Vice Chairwoman cum Executive Advisor, Phat Dat Real Estate Development Corporation.

 

Title at other organizations:
• Chairman, Ngo May Real Estate Investment Joint Stock Company.
• Chairman, Phat Dat Industrial Park Investment & Development Joint Stock Company.

Mr.

NGUYEN TAN DANH

Deputy Chairman

Mr.>NGUYEN TAN DANH

Deputy Chairman

Qualifications: Bachelor of Business Administration

 

Work history:
» Worked for Catalyst SF, one of America’s leading marketing companies.
» Worked as a Market researcher and analyst at Openasia Investment Fund and Viet Capital Securities JSC.
» 2014 – 2015: Investment Analyst, Phat Dat Corporation Real Estate Development Joint Stock Company.
» Sept, 2015 – March, 2016: Deputy CEO – Sales, Phat Dat Real Estate Development Corporation.
» Mar, 2016 – Aug, 2016: Member of the Board, Deputy CEO – Sales, Phat Dat Real Estate Development Corporation.
» Aug, 2016 – Dec, 2019: Vice Chairman and Executive Advisor, Phat Dat Real Estate Development Corporation.
» Dec, 2019 – present: Vice Chairman Phat Dat Real Estate Development Corporation.

 

Title at other organizations:
• Chairman, Filmore Real Estate Development.
• Chairman, Phu My Hung Investment Joint Stock Company.

Mr.

LE QUANG PHUC

Member,
Executive Advisor

Mr.>LE QUANG PHUC

Member,
Executive Advisor

Qualifications: Master of Business Administration, Civil Engineer

 

Work history:
» 1996 – 1999: Deputy Director, Civil Engineering Construction Joint Stock Company No. 586.
» 2000 – 2003: Deputy Director, CIENCO 507.
» 2004: Deputy CEO, Civil Engineering Construction Corporation No.5 (CIENCO 5).
» 2005 – 2006: Member of the BOD, Executive Director, PACE Business Management School.
» 2007 – present: Chairman, BDSC Management Consulting Joint Stock Company.
» 2014 – 2015: General Director, Cienco 5 Real Estate Development Joint Stock Company.

 

Title at other organizations:
• Chairman, BDSC Management Consulting Joint Stock Company.
• Chairman of the Board of Members, Le & Partners Company Limited.
• Chairman, Song Dien Real Estate Investment and Development Joint Stock Company.
• Vice Chairman, Tay Ho Investment & Construction Joint Stock Company.
• Board Member, Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company.
• Chairman, SaiGon – KL Realty Corporation.

Mr.

DOAN VIET DAI TU

Non-executive member

Mr.>DOAN VIET DAI TU

Non-executive member

Qualifications: Master of Business Administration.

 

Work history:
» 1985 – 1995: Worked at oversea companies.
» 1995 – 1998: Managing Director, Openasia SA (Lazard Asia Investment Bank), Vietnam.
» 1998 – 2011: Chairman and Member of owners, Openasia S.A. (France).
» 2000 – present: Chairman and Member of owners, Openasia SA (Hong Kong).
» 2008 – present: Member of the Board, Phat Dat Real Estate Development Corporation.

 

Title at other organizations:
• Chairman, Vinaconnect One Member Co., Ltd.
• Chairman, Vien Ba Company Limited.
• General Director, Tam Son Yachting Company Limited.
• Member of the Board of Members, Gras Savoye Willis Vietnam Insurance Company Limited.

mr

KHUONG VAN MUOI

Independent member

mr>KHUONG VAN MUOI

Independent member

Qualifications: Architect

 

Work history:
» 1975 – 2007: Lecturer, HCMC University of Architecture.
» 1975 – 2007: Deputy Director, Architect Construction of Southern Architect Co. Ltd.
» 2005 – 2015: President, Ho Chi Minh City Architects Association.
» 2007 – present: Technical advisor, Huy Khuong Construction Trading and Service Co., Ltd.
» 2018 – present: Independent Member of the BOD, Phat Dat Real Estate Development Corporation.

Mr.

TRAN TRONG GIA VINH

Independent member

Mr.>TRAN TRONG GIA VINH

Independent member

Qualifications: Master of Economics, Bachelor of Business Administration.

 

Work history:
» 2001 – 2008: VP, Human Resource, Pepsico Vietnam.
» 2008 – 2012: CEO, Phuong Phat Company.
» 2013 – 2018: Director, Sustainable Solution Consulting Co., Ltd.
» 2018 – present: Independent member of the BOD, Phat Dat Real Estate Development Corporation.

 

Title at other organizations:
• CEO, Pandemos Fashion Company Limited.
• Director, Sustainable Solution Consulting Co., Ltd.

Mr.

BUI QUANG ANH VU

Member, Chief Executive Officer

Mr.>BUI QUANG ANH VU

Member, Chief Executive Officer

Qualifications: Master of Business Administration.

 

Work history:
» 1999 – 2003: Project financial management – Vietnam Airlines JSC.
» 2003 – 2007: CFO, Hoang Hac Joint Stock Company.
» 2007 – 2010: Director of Investment Banking – Thanh Cong Securities Joint Stock Company.
» 2011 – 2014: CFO, Phuong Phat Company.
» 2014 – 2015: Director of Investment, Phat Dat Real Estate Development Corporation.
» 2016 – April, 2020: Deputy CEO – Investment, Phat Dat Real Estate Development Corporation.
» April, 2020 – present: Member, Chief Executive Officer, Phat Dat Real Estate Development Corporation.

Mr.

LE MINH DUNG

Independent member

Mr.>LE MINH DUNG

Independent member

Qualification: Marine Engineer – Vietnam Maritime University

 

Work history:

» 1999 – 2004: Worked as Seafarer in Inlaco Saigon.

» 2004 – 2008: Worked as Lecturer in Faculty of Navigation of Ho Chi Minh City University of Transport.

» 2008 – 2009: Worked as Marine Superintendent in Gemadept Corporation.

» 2009 – 2015: Worked as Marine Manager in Truong Phat Loc Shipping Trading Joint Stock Company.

» 2015 – 2018: Promoted to Marine Deputy General Director in Truong Phat Loc Shipping Trading Joint Stock Company.

» 2018 until now: General Director of Truong Phat Loc Shipping Trading Joint Stock Company.

» 03/2019 to now: Independent Board Member of Phat Dat Real Estate Development Corporation.

BOARD OF MANAGEMENT

Mr.

BUI QUANG ANH VU

Member, Chief Executive Officer

Mr.>BUI QUANG ANH VU

Member, Chief Executive Officer

Qualifications: Master of Business Administration.

 

Work history:
» 1999 – 2003: Project financial management – Vietnam Airlines JSC.
» 2003 – 2007: CFO, Hoang Hac Joint Stock Company.
» 2007 – 2010: Director of Investment Banking – Thanh Cong Securities Joint Stock Company.
» 2011 – 2014: CFO, Phuong Phat Company.
» 2014 – 2015: Director of Investment, Phat Dat Real Estate Development Corporation.
» 2016 – April, 2020: Deputy CEO – Investment, Phat Dat Real Estate Development Corporation.
» April, 2020 – present: Member, Chief Executive Officer, Phat Dat Real Estate Development Corporation.

Mr.

PHAM TRONG HOA

Executive Advisor – Construction

Mr.>PHAM TRONG HOA

Executive Advisor – Construction

Qualifications: Master of Engineering

 

Work history:
» 1995 – 2000: Lecturer, National University of Civil Engineering, Hanoi.
» 2000 – 2004: Deputy Director, Viet Nam Construction and Investment Consulting Joint Stock Company.
» 2004 – 2005: Deputy Technical Director, FICO Real Estate Company Limited.
» 2005 – 2008: Director, FICO Real Estate Company Limited.
» 2008 – 2009: General Director, Nam Viet Real Estate Joint Stock Company.
» 2009 – 2010: Permanent Deputy Director, Saigon Vina Land Joint Stock Company.
» 2010 – April, 2020: Deputy CEO – Construction, Phat Dat Real Estate Development Corporation.
» April, 2020 – present: Executive Advisor – Construction, Phat Dat Real Estate Development Corporation.

Ban lãnh đạo

ÔNG NGUYỄN VĂN ĐẠT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ chuyên môn: Quản Trị Kinh Doanh. Ông Đạt đã có hơn 26 năm kinh nghiệm quản lý trong nhiều ngành kinh doanh khác nhau. Ông Đạt từng kinh doanh trong các ngành kim khí điện máy, mua bán ô tô, xuất nhập khẩu, vận tải tàu biển,...và đặc biệt có nhiều kinh nghiệm trong ngành kinh doanh bất động sản. Ông Đạt từng kinh doanh trong các ngành kim khí điện máy, mua bán ô tô, xuất nhập khẩu, vận tải tàu biển,...và đặc biệt có nhiều kinh nghiệm trong ngành kinh doanh bất động sản.