Hội đồng quản trị

menu

Đóng

  • HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
  • BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
  • BAN CỐ VẤN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

>

Ông

NGUYỄN VĂN ĐẠT

CHỦ TỊCH HĐQT

Ông>NGUYỄN VĂN ĐẠT

CHỦ TỊCH HĐQT

Trình độ chuyên môn: Quản trị Kinh doanh

» Đại diện pháp nhân và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

 

Quá trình công tác:
» 1996 – 2008: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Tân Việt Phát.
» 2002 – 2007: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương Mại Tân Quốc Tế.
» 2003 – 2005: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương Mại Đại Phát Thịnh.
» 2004 – nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 2021 – nay: Chủ sở hữu và Chủ tịch Công ty TNHH Phát Đạt Holdings

 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

• Chủ tịch Công ty TNHH Phát Đạt Holdings

>

Ông

NGUYỄN TẤN DANH

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Ông>NGUYỄN TẤN DANH

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, tài chính & tiếp thị

 

Quá trình công tác:
» 2014 – 2015: Chuyên viên Phân tích Đầu tư CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 09/2015 – 03/2016: Phó TGĐ phụ trách Kinh doanh CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 03/2016 – 08/2016: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 08/2016 – nay: Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt
» 2018 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Filmore.
» 2018 – 2022: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ AKYN
» 2022 – nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn AKYN

 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
• Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Filmore.
• Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn AKYN .

Ông

BÙI QUANG ANH VŨ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông>BÙI QUANG ANH VŨ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

 

Quá trình công tác:
» 2005 – 2007: Giám đốc Tài chính CTCP Hoàng Hạc.
» 2007 – 2008: Giám đốc Kinh doanh chứng khoán – Tập đoàn Dệt May Thành Công
» 2008 – 2010: Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư – CTCP chứng khoán Thành Công.
» 2010 – 2014: Giám đốc Tài chính – Công ty Phương Phát.
» 2014 – 2015: Giám đốc Phát Triển Doanh Nghiệp – CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 2015 – 2016: Giám đốc Đầu tư – CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 2016 – 2020: Phó Tổng Giám đốc Đầu tư CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 2020 – nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Ông

LÊ QUANG PHÚC

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIÊM CỐ VẤN

Ông>LÊ QUANG PHÚC

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIÊM CỐ VẤN

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Xây dựng.

 

Quá trình công tác:
» 2004: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng công trình GT 5 (CIENCO 5).
» 03/2005 – 12/2006: Thành viên HĐTV kiêm Giám đốc Điều hành Trường Doanh nhân PACE.
» 01/2007 – nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn Quản lý BDSC.
» 04/2008 – nay: Thành viên HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 04/2010 – nay: Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư & Xây dựng Tây Hồ.
» 04/2011 – 10/2013: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn
» 01/2012 – 12/2013: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa
» 03/2014 – 04/2016: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Địa ốc CIENCO 5
» 04/2016 – nay: Thành viên HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận.
» 05/2016 – nay: Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Le & Partners
» 06/2020 – nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần SEAREFICO

 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
• Chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn Quản lý BDSC.
• Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư & Xây dựng Tây Hồ.
• Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận.
• Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân sự Công ty cổ phần SEAREFICO

Ông

TRẦN TRỌNG GIA VINH

THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông>TRẦN TRỌNG GIA VINH

THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Quản trị Kinh doanh.

 

Quá trình công tác:
» 2001 – 2008: Phó TGĐ Nhân sự Công ty Pepsico tại Việt Nam.
» 2008 – 2012: Giám Đốc Điều Hành Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phương Phát.
» 2013 – 2018: Sáng lập viên kiêm Tổng Giám đốc TNHH Tư vấn Giải pháp Bền Vững.
» 2018 – nay: Thành viên độc lập HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 2021 – nay: Thành viên độc lập HĐQT CTCP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre
» 2022 – nay: Thành viên độc lập HĐQT CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa

 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
• Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Bền vững.
• Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thời trang Pandemos.
• Thành viên độc lập HĐQT CTCP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre
• Thành viên độc lập HĐQT CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa

Ông

DƯƠNG HẢO TÔN

THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông>DƯƠNG HẢO TÔN

THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Khoa Vật lý

 

Quá trình công tác:

» 2000 – 2015: Giám đốc Công ty TNHH Kỳ Tường
» 2012 – 2019: Chủ tịch Hội đồng quản trị – Kiêm Giám đốc tài chính Công ty LeTong resources Enterprise Singapore
» 2013 – 2017: Chủ tịch Ky Tuong Singapore
» 2021 – nay: Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Bất động sản 189

 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Bất động sản 189

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

>

Ông

BÙI QUANG ANH VŨ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông>BÙI QUANG ANH VŨ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

 

Quá trình công tác:
» 2005 – 2007: Giám đốc Tài chính CTCP Hoàng Hạc.
» 2007 – 2008: Giám đốc Kinh doanh chứng khoán – Tập đoàn Dệt May Thành Công
» 2008 – 2010: Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư – CTCP chứng khoán Thành Công.
» 2010 – 2014: Giám đốc Tài chính – Công ty Phương Phát.
» 2014 – 2015: Giám đốc Phát Triển Doanh Nghiệp – CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 2015 – 2016: Giám đốc Đầu tư – CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 2016 – 2020: Phó Tổng Giám đốc Đầu tư CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 2020 – nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

>

Ông

NGUYỄN ĐÌNH TRÍ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông>NGUYỄN ĐÌNH TRÍ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng; Cử nhân Luật.

 

Quá trình công tác:
» 1997 – 2005: Giám đốc Dự án CTCP Xây lắp thương Mại 2 (ACSC).
» 2005 – 2008: Trưởng ban Xây dựng Cơ bản CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk).
» 2008 – 2013: Phó Tổng Giám đốc Thi công – CTCP Xây dựng số 1 (COFICO).
» 2014 – 2015: Phó Tổng Giám đốc – CTCP Xây dựng Công nghiệp Descon.
» 2016 – 2018: Giám đốc CTCP Thương mại Xây dựng LACONS.
» 2018 – 2019: Giám đốc Hoạch định & Triển khai Xây dựng/ Giám đốc Quản lý Thiết kế CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.
» 2019 – 2021: Phó Tổng Giám đốc điều hành – Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (COFICO).
» 03/2021 – 06/2022: Phó Tổng Giám đốc Xây dựng CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

» 06/2022 đến nay: Phó Tổng Giám đốc – Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt

Ông

TRƯƠNG NGỌC DŨNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông>TRƯƠNG NGỌC DŨNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành Quản lý Dự án, Trường Học viện Kỹ thuật Công nghệ Châu Á (AIT) – Thái Lan.

 

Quá trình công tác:
» 07/2007 – 06/2008: Kỹ sư Kết cấu – Công ty Tư vấn Thiết kế & Xây dựng Không Gian Xanh
» 07/2008 – 08/2009: Kỹ sư Kết cấu – Công ty Atlas Industries (Vietnam) Ltd
» 09/2009 – 02/2010: Kỹ sư Công trường – Công Ty TNHH Sản xuất TM Xây Dựng Nhật Tân
» 2010 – 2015: Kỹ sư Xây dựng – Giám sát công trình – Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt
Phụ trách phòng Quản lý Xây dựng – Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt
» 12/2015 – 07/2017: Giám đốc Quản lý Xây dựng – Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt
» 08/2017 – 04/2022: Giám đốc Quản lý Thiết kế – Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt
» 04/2022 – 06/2022: Phó Tổng Giám đốc Thiết kế – Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt

» 06/2022 đến nay: Phó Tổng Giám đốc – Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt

 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
» Phó Tổng Giám đốc – Công ty CP Đầu tư Phú Mỹ Hưng
» Phó Tổng Giám đốc Xây dựng – Công ty CP ĐT Phát triển Vĩnh Hội

Ông

NGUYỄN KHẮC SINH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông>NGUYỄN KHẮC SINH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành Cơ Kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Quá trình công tác:
» 01/2010 – 07/2011: Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án – Tổng Công ty Xây dựng Số 1 (CC1).
» 08/2011 – 08/2013: Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật, Phó Giám đốc Chi nhánh – Công ty CP Xây dựng 9.2 Hà Nội.
» 09/2013 – 09/2015: Chỉ huy trưởng – Công ty CP Constrexim Số 1 (Confitech).
» 10/2015 – 07/2016: Giám đốc Dự án – Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Mekong.
» 08/2016 – 11/2019: Giám đốc Dự án – Công ty CPPT BĐS Phát Đạt.
» 11/2019 – 06/2022: Giám đốc Quản lý Xây dựng – Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 06/2022 đến nay: Phó Tổng Giám đốc – Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt

 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
» Tổng Giám đốc – Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Công Trình PĐP
» Phó Tổng Giám đốc Đầu tư và Xây dựng – Công ty CP Địa ốc Sài Gòn – KL

Ông

PHAN LÊ HÒA

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông>PHAN LÊ HÒA

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Viện Quản lý châu Á (Philippines)

 

Quá trình công tác:
» 07/2013 – 02/2019: Giám đốc Tài chính Tập đoàn – Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa ốc No Va (Novaland).
» 03/2019 – 07/2020: Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Tài chính – Công ty CP Phát triển Công nghiệp BW.
» 08/2020 – 02/2021: Giám đốc Điều hành – Công ty Quản lý Quỹ Bất động sản GawNP Capital.
» 03/2021 – 08/2021: Giám đốc Tài chính kiêm Giám đốc Đầu tư – Công ty Cổ phần Anchorstone & Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sáng tạo Việt Nam.
» 10/2021 – 06/2023: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính – Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land.
» 07/2023 – 08/2023: Trợ lý Tổng Giám đốc – Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 09/2023 – hiện nay: Phó Tổng Giám đốc – Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

LÊ TRẦN BÍCH THÙY

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

>LÊ TRẦN BÍCH THÙY

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Kinh tế, Trường Đại học Ngoại Thương.

 

Quá trình công tác:

» 03/2012 – 12/2014: Giám đốc Kinh doanh – Công ty Cổ phần Địa Ốc Đất Xanh Miền Nam
» 01/2015 – 12/2015: Giám đốc Kinh doanh – Công ty Bất động sản Sacomreal’S (TTC Land S).
» 01/2016 – 09/2020: Tổng Giám Đốc – Công ty con thuộc Tập đoàn LinkGroup,
» 10/2020 – 12/2021 Phó Tổng Giám Đốc Khối Kinh doanh Tiếp thị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất Động Sản Đất Xanh (DXS)
» 08/2022 – 02/2023: Phó Tổng Giám đốc Khối Kinh doanh Tiếp thị – Công ty Phát Đạt Realty.
» 03/2023 – 12/2023: Phó Tổng Gíam Đốc Khối Kinh doanh Tiếp thị – Công ty TTC Phú Quốc
» 01/2024 – 02/2024: Trợ lý Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 03/2024 – Hiện nay: Phó Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

BAN CỐ VẤN

TRẦN THỊ HƯỜNG

CỐ VẤN

>TRẦN THỊ HƯỜNG

CỐ VẤN

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

 

Quá trình công tác:

» 1985 – 1995: Kế toán trưởng Công ty Dệt Long An, Tỉnh Long An.

» 1995 – 1998: Chuyên viên Cục quản lý Vốn và Tài sản Nhà nước tại Doanh nghiệp Tỉnh Long An.

» 1998 – 2000: Chuyên viên Sở Tài chính Vật giá Tỉnh Long An.
» 2000 – 02/2006: Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán Trưởng Công ty Dệt may Thái Tuấn.

» 2006 – 2009: Giám đốc Tài Chính kiêm Kế toán Trưởng CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

» 2009 – 2012: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

» 2013 – 30/11/2020: Phó Chủ tịch HĐQT, Cố vấn Điều hành CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

» 01/12/2020 – 30/06/2023: Phó Chủ tịch HĐQT & Cố vấn, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

01/07/2023 đến nay: Cố vấn, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
• Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Ngô Mây.
• Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Khu Công nghiệp Phát Đạt.

Ông

LÊ QUANG PHÚC

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIÊM CỐ VẤN

Ông>LÊ QUANG PHÚC

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIÊM CỐ VẤN

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Xây dựng.

 

Quá trình công tác:
» 2004: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng công trình GT 5 (CIENCO 5).
» 03/2005 – 12/2006: Thành viên HĐTV kiêm Giám đốc Điều hành Trường Doanh nhân PACE.
» 01/2007 – nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn Quản lý BDSC.
» 04/2008 – nay: Thành viên HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 04/2010 – nay: Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư & Xây dựng Tây Hồ.
» 04/2011 – 10/2013: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn
» 01/2012 – 12/2013: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa
» 03/2014 – 04/2016: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Địa ốc CIENCO 5
» 04/2016 – nay: Thành viên HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận.
» 05/2016 – nay: Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Le & Partners
» 06/2020 – nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần SEAREFICO

 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
• Chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn Quản lý BDSC.
• Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư & Xây dựng Tây Hồ.
• Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận.
• Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân sự Công ty cổ phần SEAREFICO

Ban lãnh đạo

ÔNG NGUYỄN VĂN ĐẠT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ chuyên môn: Quản Trị Kinh Doanh. Ông Đạt đã có hơn 26 năm kinh nghiệm quản lý trong nhiều ngành kinh doanh khác nhau. Ông Đạt từng kinh doanh trong các ngành kim khí điện máy, mua bán ô tô, xuất nhập khẩu, vận tải tàu biển,...và đặc biệt có nhiều kinh nghiệm trong ngành kinh doanh bất động sản. Ông Đạt từng kinh doanh trong các ngành kim khí điện máy, mua bán ô tô, xuất nhập khẩu, vận tải tàu biển,...và đặc biệt có nhiều kinh nghiệm trong ngành kinh doanh bất động sản.