Hội đồng quản trị

menu

Đóng

  • HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
  • BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
  • BAN CỐ VẤN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

>

Ông

NGUYỄN VĂN ĐẠT

CHỦ TỊCH HĐQT

Ông>NGUYỄN VĂN ĐẠT

CHỦ TỊCH HĐQT

Trình độ chuyên môn: Quản trị Kinh doanh

» Là Cổ đông sáng lập và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

 

Quá trình công tác:
» 1988 – 1996: Kinh doanh xuất nhập khẩu tại TP.HCM.
» 1996 – 2008: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tân Việt Phát.
» 2002 – 2007: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại Tân Quốc Tế.
» 2003 – 2005: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại Đại Phát Thịnh.
» 2004 – 04/2020: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 04/2020 đến nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

• Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Tập đoàn Phát Đạt.

>

Ông

NGUYỄN TẤN DANH

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Ông>NGUYỄN TẤN DANH

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh

 

Quá trình công tác:
» Từng làm việc tại Catalyst SF, một trong những Công ty hàng đầu về tiếp thị của Mỹ.
» Từng làm việc với vị trí Chuyên viên nghiên cứu, phân tích thị trường tại Quỹ Đầu tư Openasia và Công ty Chứng khoán Bản Việt.
» 2014 – 2015: Chuyên viên Phân tích Đầu tư CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 09/2015 – 03/2016: Phó TGĐ phụ trách Kinh doanh CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 03/2016 – 08/2016: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 08/2016 – 12/2019: Phó Chủ tịch HĐQT, Cố vấn Điều hành CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 12/2019 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
• Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Filmore.
• Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Mỹ Hưng.

Ông

BÙI QUANG ANH VŨ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông>BÙI QUANG ANH VŨ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

 

Quá trình công tác:
» 1999 – 2003: Quản lý tài chính dự án – Công ty Hàng không Quốc gia Việt Nam.
» 2003 – 2007: Giám đốc Tài chính CTCP Hoàng Hạc.
» 2007 – 2010: Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư – CTCP chứng khoán Thành Công.
» 2011 – 2014: Giám đốc Tài chính – Công ty Phương Phát.
» 2014 – 2015: Giám đốc Đầu tư – CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 2016 đến 04/2020: Phó Tổng Giám đốc Đầu tư CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 04/2020 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Ông

LÊ QUANG PHÚC

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIÊM CỐ VẤN

Ông>LÊ QUANG PHÚC

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIÊM CỐ VẤN

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Xây dựng.

 

Quá trình công tác:
» 1996 – 1999: Phó Giám đốc Công ty XDCT GT 586.
» 2000 – 2003: Phó Giám đốc Công ty XDCT 507.
» 2004: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty XDCT GT 5 (CIENCO 5).
» 2005 – 2006: Thành viên HĐQT, Giám đốc Điều hành Trường Doanh nhân PACE.
» 2007 đến nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn Quản lý BDSC.
» 2014 – 2015: Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Địa ốc Cienco 5.

 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
• Chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn Quản lý BDSC.
• Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Le & Partners.
• Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Song Điền.
• Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư & Xây dựng Tây Hồ.
• Thành viên HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận.
• Chủ tịch HĐQT CTCP Địa Ốc Sài Gòn – KL.

Ông

TRẦN TRỌNG GIA VINH

THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông>TRẦN TRỌNG GIA VINH

THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Quản trị Kinh doanh.

 

Quá trình công tác:
» 2001 – 2008: Phó TGĐ nhân sự Công ty Pepsico tại Việt Nam.
» 2008 – 2012: Giám đốc điều hành Công ty Phương Phát.
» 2013 – 2018: Giám đốc CTCP Tư vấn Giải pháp Bền Vững.
» 2018 đến nay: Thành viên độc lập HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
• Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thời trang Pandemos.
• Giám đốc CTCP Tư vấn Giải pháp Bền vững.

Ông

DƯƠNG HẢO TÔN

THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông>DƯƠNG HẢO TÔN

THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (Southern California University),  Cử nhân Khoa Vật lý – Đại học Đà Lạt.

 

Quá trình công tác:

» 2000 – 2015: Giám đốc, Công ty TNHH Kỳ Tường

» 2012 – 2019: Chủ tịch Hội đồng quản trị – Kiêm Giám đốc tài chính, Công ty LeTong resources Enterprise Singapore

» 2013 – 2017: Chủ tịch, Ky Tuong Singapore

» 2021 – nay: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Công ty TNHH Bất động sản 189

 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Bất động sản 189

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

>

Ông

BÙI QUANG ANH VŨ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông>BÙI QUANG ANH VŨ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

 

Quá trình công tác:
» 1999 – 2003: Quản lý tài chính dự án – Công ty Hàng không Quốc gia Việt Nam.
» 2003 – 2007: Giám đốc Tài chính CTCP Hoàng Hạc.
» 2007 – 2010: Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư – CTCP chứng khoán Thành Công.
» 2011 – 2014: Giám đốc Tài chính – Công ty Phương Phát.
» 2014 – 2015: Giám đốc Đầu tư – CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 2016 đến 04/2020: Phó Tổng Giám đốc Đầu tư CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 04/2020 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

>

Ông

NGUYỄN ĐÌNH TRÍ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông>NGUYỄN ĐÌNH TRÍ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng; Cử nhân Luật.

 

Quá trình công tác:
» 1997 – 2005: Giám đốc Dự án CTCP Xây lắp thương Mại 2 (ACSC).
» 2005 – 2008: Trưởng ban Xây dựng Cơ bản CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk).
» 2008 – 2013: Phó Tổng Giám đốc Thi công – CTCP Xây dựng số 1 (COFICO).
» 2014 – 2015: Phó Tổng Giám đốc – CTCP Xây dựng Công nghiệp Descon.
» 2016 – 2018: Giám đốc CTCP Thương mại Xây dựng LACONS.
» 2018 – 2019: Giám đốc Hoạch định & Triển khai Xây dựng/ Giám đốc Quản lý Thiết kế CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.
» 2019 – 2021: Phó Tổng Giám đốc điều hành – Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (COFICO).
» 03/2021 – 06/2022: Phó Tổng Giám đốc Xây dựng CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

» 06/2022 đến nay: Phó Tổng Giám đốc – Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt

>

Ông

TRƯƠNG NGỌC DŨNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông>TRƯƠNG NGỌC DŨNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành Quản lý Dự án, Trường Học viện Kỹ thuật Công nghệ Châu Á (AIT) – Thái Lan.

 

Quá trình công tác:
» 07/2007 – 06/2008: Kỹ sư Kết cấu – Công ty Tư vấn Thiết kế & Xây dựng Không Gian Xanh
» 07/2008 – 08/2009: Kỹ sư Kết cấu – Công ty Atlas Industries (Vietnam) Ltd
» 09/2009 – 02/2010: Kỹ sư Công trường – Công Ty TNHH Sản xuất TM Xây Dựng Nhật Tân
» 2010 – 2015: Kỹ sư Xây dựng – Giám sát công trình – Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt
Phụ trách phòng Quản lý Xây dựng – Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt
» 12/2015 – 07/2017: Giám đốc Quản lý Xây dựng – Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt
» 08/2017 – 04/2022: Giám đốc Quản lý Thiết kế – Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt
» 04/2022 – 06/2022: Phó Tổng Giám đốc Thiết kế – Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt

» 06/2022 đến nay: Phó Tổng Giám đốc – Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt

 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
» Phó Tổng Giám đốc – Công ty CP Đầu tư Phú Mỹ Hưng
» Phó Tổng Giám đốc Xây dựng – Công ty CP ĐT Phát triển Vĩnh Hội

Ông

NGUYỄN KHẮC SINH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông>NGUYỄN KHẮC SINH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành Cơ Kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Quá trình công tác:
» 01/2010 – 07/2011: Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án – Tổng Công ty Xây dựng Số 1 (CC1).
» 08/2011 – 08/2013: Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật, Phó Giám đốc Chi nhánh – Công ty CP Xây dựng 9.2 Hà Nội.
» 09/2013 – 09/2015: Chỉ huy trưởng – Công ty CP Constrexim Số 1 (Confitech).
» 10/2015 – 07/2016: Giám đốc Dự án – Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Mekong.
» 08/2016 – 11/2019: Giám đốc Dự án – Công ty CPPT BĐS Phát Đạt.
» 11/2019 – 06/2022: Giám đốc Quản lý Xây dựng – Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 06/2022 đến nay: Phó Tổng Giám đốc – Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt

 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
» Tổng Giám đốc – Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Công Trình PĐP
» Phó Tổng Giám đốc Đầu tư và Xây dựng – Công ty CP Địa ốc Sài Gòn – KL

Ông

PHAN LÊ HÒA

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông>PHAN LÊ HÒA

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Viện Quản lý châu Á (Philippines)

 

Quá trình công tác:
» 07/2013 – 02/2019: Giám đốc Tài chính Tập đoàn – Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa ốc No Va (Novaland).
» 02/2019 – 07/2020: Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Tài chính – Công ty CP Phát triển Công nghiệp BW.
» 08/2020 – 02/2021: Giám đốc Điều hành – Công ty Quản lý Quỹ Bất động sản GawNP Capital.
» 03/2021 – 08/2021: Giám đốc Tài chính kiêm Giám đốc Đầu tư – Công ty Cổ phần Anchorstone & Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sáng tạo Việt Nam.
» 10/2021 – 06/2023: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính – Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land.
» 07/2023 – 08/2023: Trợ lý Tổng Giám đốc – Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 09/2023 – hiện nay: Phó Tổng Giám đốc – Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

BAN CỐ VẤN

TRẦN THỊ HƯỜNG

CỐ VẤN

>TRẦN THỊ HƯỜNG

CỐ VẤN

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

 

Quá trình công tác:
» 1985 – 1995: Kế toán trưởng Công ty Dệt Long An, Tỉnh Long An.
» 1995 – 1998: Chuyên viên Cục quản lý Vốn và Tài sản Nhà nước tại Doanh nghiệp Tỉnh Long An.
» 1998 – 2000: Chuyên viên Sở Tài chính Vật giá Tỉnh Long An.
» 2000 – 02/2006: Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán Trưởng Công ty Dệt may Thái Tuấn.
» 2006 – 2009: Giám đốc Tài Chính kiêm Kế toán Trưởng CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 2009 – 2012: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 2013 – 30/11/2020: Phó Chủ tịch HĐQT, Cố vấn Điều hành CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 01/12/2020 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT, Cố vấn CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
• Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Ngô Mây.
• Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Khu Công nghiệp Phát Đạt.

>

Ông

LÊ QUANG PHÚC

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIÊM CỐ VẤN

Ông>LÊ QUANG PHÚC

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIÊM CỐ VẤN

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Xây dựng.

 

Quá trình công tác:
» 1996 – 1999: Phó Giám đốc Công ty XDCT GT 586.
» 2000 – 2003: Phó Giám đốc Công ty XDCT 507.
» 2004: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty XDCT GT 5 (CIENCO 5).
» 2005 – 2006: Thành viên HĐQT, Giám đốc Điều hành Trường Doanh nhân PACE.
» 2007 đến nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn Quản lý BDSC.
» 2014 – 2015: Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Địa ốc Cienco 5.

 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
• Chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn Quản lý BDSC.
• Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Le & Partners.
• Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Song Điền.
• Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư & Xây dựng Tây Hồ.
• Thành viên HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận.
• Chủ tịch HĐQT CTCP Địa Ốc Sài Gòn – KL.

Ban lãnh đạo

ÔNG NGUYỄN VĂN ĐẠT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ chuyên môn: Quản Trị Kinh Doanh. Ông Đạt đã có hơn 26 năm kinh nghiệm quản lý trong nhiều ngành kinh doanh khác nhau. Ông Đạt từng kinh doanh trong các ngành kim khí điện máy, mua bán ô tô, xuất nhập khẩu, vận tải tàu biển,...và đặc biệt có nhiều kinh nghiệm trong ngành kinh doanh bất động sản. Ông Đạt từng kinh doanh trong các ngành kim khí điện máy, mua bán ô tô, xuất nhập khẩu, vận tải tàu biển,...và đặc biệt có nhiều kinh nghiệm trong ngành kinh doanh bất động sản.