Hội đồng quản trị

menu

Đóng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông

NGUYỄN VĂN ĐẠT

CHỦ TỊCH HĐQT
KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN THỊ HƯỜNG

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
KIÊM CỐ VẤN ĐIỀU HÀNH

Ông

NGUYỄN TẤN DANH

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Ông

LÊ QUANG PHÚC

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIÊM CỐ VẤN ĐIỀU HÀNH

Ông

ĐOÀN VIẾT ĐẠI TỪ

THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông

KHƯƠNG VĂN MƯỜI

THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông

TRẦN TRỌNG GIA VINH

THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông

LÊ MINH DŨNG

THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông

NGUYỄN VĂN ĐẠT

CHỦ TỊCH HĐQT
KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông

BÙI QUANG ANH VŨ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐẦU TƯ

Ông

PHẠM TRỌNG HOÀ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
XÂY DỰNG

Ban lãnh đạo

ÔNG NGUYỄN VĂN ĐẠT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ chuyên môn: Quản Trị Kinh Doanh. Ông Đạt đã có hơn 26 năm kinh nghiệm quản lý trong nhiều ngành kinh doanh khác nhau. Ông Đạt từng kinh doanh trong các ngành kim khí điện máy, mua bán ô tô, xuất nhập khẩu, vận tải tàu biển,...và đặc biệt có nhiều kinh nghiệm trong ngành kinh doanh bất động sản. Ông Đạt từng kinh doanh trong các ngành kim khí điện máy, mua bán ô tô, xuất nhập khẩu, vận tải tàu biển,...và đặc biệt có nhiều kinh nghiệm trong ngành kinh doanh bất động sản.