Hội đồng quản trị

menu

Đóng

  • HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
  • BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
  • BAN CỐ VẤN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông

NGUYỄN VĂN ĐẠT

CHỦ TỊCH HĐQT

Ông>NGUYỄN VĂN ĐẠT

CHỦ TỊCH HĐQT

Trình độ chuyên môn: Quản trị Kinh doanh

» Là Cổ đông sáng lập và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

 

Quá trình công tác:
» 1988 – 1996: Kinh doanh xuất nhập khẩu tại TP.HCM.
» 1996 – 2008: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tân Việt Phát.
» 2002 – 2007: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại Tân Quốc Tế.
» 2003 – 2005: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại Đại Phát Thịnh.
» 2004 – 04/2020: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 04/2020 đến nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

• Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Tập đoàn Phát Đạt.

TRẦN THỊ HƯỜNG

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
KIÊM CỐ VẤN

>TRẦN THỊ HƯỜNG

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
KIÊM CỐ VẤN

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

 

Quá trình công tác:
» 1985 – 1995: Kế toán trưởng Công ty Dệt Long An, Tỉnh Long An.
» 1995 – 1998: Chuyên viên Cục quản lý Vốn và Tài sản Nhà nước tại Doanh nghiệp Tỉnh Long An.
» 1998 – 2000: Chuyên viên Sở Tài chính Vật giá Tỉnh Long An.
» 2000 – 02/2006: Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán Trưởng Công ty Dệt may Thái Tuấn.
» 2006 – 2009: Giám đốc Tài Chính kiêm Kế toán Trưởng CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 2009 – 2012: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 2013 – 30/11/2020: Phó Chủ tịch HĐQT, Cố vấn Điều hành CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 01/12/2020 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT, Cố vấn CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
• Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Ngô Mây.
• Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Khu Công nghiệp Phát Đạt.

Ông

NGUYỄN TẤN DANH

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Ông>NGUYỄN TẤN DANH

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh

 

Quá trình công tác:
» Từng làm việc tại Catalyst SF, một trong những Công ty hàng đầu về tiếp thị của Mỹ.
» Từng làm việc với vị trí Chuyên viên nghiên cứu, phân tích thị trường tại Quỹ Đầu tư Openasia và Công ty Chứng khoán Bản Việt.
» 2014 – 2015: Chuyên viên Phân tích Đầu tư CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 09/2015 – 03/2016: Phó TGĐ phụ trách Kinh doanh CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 03/2016 – 08/2016: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 08/2016 – 12/2019: Phó Chủ tịch HĐQT, Cố vấn Điều hành CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 12/2019 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
• Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Filmore.
• Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Mỹ Hưng.

Ông

LÊ QUANG PHÚC

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIÊM CỐ VẤN

Ông>LÊ QUANG PHÚC

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIÊM CỐ VẤN

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Xây dựng.

 

Quá trình công tác:
» 1996 – 1999: Phó Giám đốc Công ty XDCT GT 586.
» 2000 – 2003: Phó Giám đốc Công ty XDCT 507.
» 2004: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty XDCT GT 5 (CIENCO 5).
» 2005 – 2006: Thành viên HĐQT, Giám đốc Điều hành Trường Doanh nhân PACE.
» 2007 đến nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn Quản lý BDSC.
» 2014 – 2015: Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Địa ốc Cienco 5.

 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
• Chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn Quản lý BDSC.
• Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Le & Partners.
• Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Song Điền.
• Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư & Xây dựng Tây Hồ.
• Thành viên HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận.
• Chủ tịch HĐQT CTCP Địa Ốc Sài Gòn – KL.

Ông

ĐOÀN VIẾT ĐẠI TỪ

THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông>ĐOÀN VIẾT ĐẠI TỪ

THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

 

Quá trình công tác:
» 1985 – 1995: Làm việc tại nước ngoài.
» 1995 – 1998: Giám đốc Điều hành Openasia S.A (Lazard Asia Investment Bank) tại Việt Nam.
» 1998 – 2011: Chủ tịch và thành viên sở hữu Openasia S.A.(Pháp).
» 2000 đến nay: Chủ tịch và thành viên sở hữu Openasia Limited (Hồng Kông).
» 2008 đến nay: Thành viên HĐQT không điều hành tại CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt.

 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
• Chủ tịch Công ty TNHH MTV Vinaconnect.
• Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Viên Ba.
• TGĐ Công ty TNHH Du thuyền Tam Sơn.
• Thành viên HĐTV Công ty TNHH Môi giới Bảo hiểm Gras Savoye Willis Vietnam Limited.

Ông

KHƯƠNG VĂN MƯỜI

THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông>KHƯƠNG VĂN MƯỜI

THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư

 

Quá trình công tác:
» 1975 – 2007: Giảng viên tại trường ĐH Kiến trúc TP.HCM.
» 1975 – 2007: Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Kiến trúc Miền Nam.
» 2005 – 2015: Chủ tịch Hội Kiến Trúc Sư thành phố Hồ Chí Minh.
» 2007 đến nay: Cố vấn chuyên môn Công ty TNHH Xây dựng thương mại và dịch vụ Huy Khương.
» 2018 đến nay: Thành viên độc lập HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt

Ông

TRẦN TRỌNG GIA VINH

THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông>TRẦN TRỌNG GIA VINH

THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Quản trị Kinh doanh.

 

Quá trình công tác:
» 2001 – 2008: Phó TGĐ nhân sự Công ty Pepsico tại Việt Nam.
» 2008 – 2012: Giám đốc điều hành Công ty Phương Phát.
» 2013 – 2018: Giám đốc CTCP Tư vấn Giải pháp Bền Vững.
» 2018 đến nay: Thành viên độc lập HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
• Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thời trang Pandemos.
• Giám đốc CTCP Tư vấn Giải pháp Bền vững.

Ông

BÙI QUANG ANH VŨ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông>BÙI QUANG ANH VŨ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

 

Quá trình công tác:
» 1999 – 2003: Quản lý tài chính dự án – Công ty Hàng không Quốc gia Việt Nam.
» 2003 – 2007: Giám đốc Tài chính CTCP Hoàng Hạc.
» 2007 – 2010: Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư – CTCP chứng khoán Thành Công.
» 2011 – 2014: Giám đốc Tài chính – Công ty Phương Phát.
» 2014 – 2015: Giám đốc Đầu tư – CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 2016 đến 04/2020: Phó Tổng Giám đốc Đầu tư CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 04/2020 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Ông

LÊ MINH DŨNG

THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông>LÊ MINH DŨNG

THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hàng hải – Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

 

Quá trình công tác:

» 1999 – 2004: Thuyền viên công tác tại Công ty Inlaco Sài Gòn.

» 2004 – 2008: Giảng viên khoa Hàng hải trường ĐH GTVT TP HCM.

» 2008 – 2009: Chuyên viên An toàn Hàng hải Công ty Cổ phần Gemadept.

» 2009 – 2015: Trưởng phòng Hàng hải Công ty CPTM VTB Trường Phát Lộc.

» 2015 – 2018: Phó Tổng Giám đốc Hàng hải Công ty CPTM VTB Trường Phát Lộc.

» 2018 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty CPTM VTB Trường Phát Lộc.

» 03/2019 đến nay: Thành viên độc lập HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông

BÙI QUANG ANH VŨ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông>BÙI QUANG ANH VŨ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

 

Quá trình công tác:
» 1999 – 2003: Quản lý tài chính dự án – Công ty Hàng không Quốc gia Việt Nam.
» 2003 – 2007: Giám đốc Tài chính CTCP Hoàng Hạc.
» 2007 – 2010: Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư – CTCP chứng khoán Thành Công.
» 2011 – 2014: Giám đốc Tài chính – Công ty Phương Phát.
» 2014 – 2015: Giám đốc Đầu tư – CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 2016 đến 04/2020: Phó Tổng Giám đốc Đầu tư CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 04/2020 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Ông

NGUYỄN THANH THẢO

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Ông>NGUYỄN THANH THẢO

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

 

Quá trình công tác:
» 2002 – 2006: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn.
» 2006 – 2013: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
» 2014 – 2018: Phó Tổng Giám đốc Tài chính – Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Biển Trường Phát Lộc.
» 2018 – 12/2020: Giám đốc Tài chính CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 12/2020 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Tài chính CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
• Chủ tịch HĐTV của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Công trình PDP.
• Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu Du lịch và Khách sạn Nhơn hội.

BAN CỐ VẤN

TRẦN THỊ HƯỜNG

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
KIÊM CỐ VẤN

>TRẦN THỊ HƯỜNG

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
KIÊM CỐ VẤN

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

 

Quá trình công tác:
» 1985 – 1995: Kế toán trưởng Công ty Dệt Long An, Tỉnh Long An.
» 1995 – 1998: Chuyên viên Cục quản lý Vốn và Tài sản Nhà nước tại Doanh nghiệp Tỉnh Long An.
» 1998 – 2000: Chuyên viên Sở Tài chính Vật giá Tỉnh Long An.
» 2000 – 02/2006: Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán Trưởng Công ty Dệt may Thái Tuấn.
» 2006 – 2009: Giám đốc Tài Chính kiêm Kế toán Trưởng CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 2009 – 2012: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 2013 – 30/11/2020: Phó Chủ tịch HĐQT, Cố vấn Điều hành CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 01/12/2020 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT, Cố vấn CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
• Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Ngô Mây.
• Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Khu Công nghiệp Phát Đạt.

Ông

LÊ QUANG PHÚC

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIÊM CỐ VẤN

Ông>LÊ QUANG PHÚC

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIÊM CỐ VẤN

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Xây dựng.

 

Quá trình công tác:
» 1996 – 1999: Phó Giám đốc Công ty XDCT GT 586.
» 2000 – 2003: Phó Giám đốc Công ty XDCT 507.
» 2004: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty XDCT GT 5 (CIENCO 5).
» 2005 – 2006: Thành viên HĐQT, Giám đốc Điều hành Trường Doanh nhân PACE.
» 2007 đến nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn Quản lý BDSC.
» 2014 – 2015: Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Địa ốc Cienco 5.

 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
• Chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn Quản lý BDSC.
• Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Le & Partners.
• Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Song Điền.
• Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư & Xây dựng Tây Hồ.
• Thành viên HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận.
• Chủ tịch HĐQT CTCP Địa Ốc Sài Gòn – KL.

Ông

PHẠM TRỌNG HOÀ

CỐ VẤN

Ông>PHẠM TRỌNG HOÀ

CỐ VẤN

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật.

 

Quá trình công tác:
» 1995 – 2000: Giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
» 2000 – 2004: Phó Giám đốc CTCP Tư vấn đầu tư Xây dựng Việt Nam.
» 2004 – 2005: Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty địa ốc FICO.
» 2005 – 2008: Giám đốc Công ty Địa ốc FICO.
» 2008 – 2009: Tổng Giám đốc CTCP Địa ốc Nam Việt.
» 2009 – 2010: Phó tổng Giám đốc thường trực CTCP Saigonvina.
» 2010 – 04/2020: Phó Tổng Giám đốc Xây dựng CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 04/2020 – 30/11/2020: Cố vấn Điều hành – Phụ trách Khối Xây dựng  CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 01/12/2020 đến nay: Cố vấn CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Ban lãnh đạo

ÔNG NGUYỄN VĂN ĐẠT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ chuyên môn: Quản Trị Kinh Doanh. Ông Đạt đã có hơn 26 năm kinh nghiệm quản lý trong nhiều ngành kinh doanh khác nhau. Ông Đạt từng kinh doanh trong các ngành kim khí điện máy, mua bán ô tô, xuất nhập khẩu, vận tải tàu biển,...và đặc biệt có nhiều kinh nghiệm trong ngành kinh doanh bất động sản. Ông Đạt từng kinh doanh trong các ngành kim khí điện máy, mua bán ô tô, xuất nhập khẩu, vận tải tàu biển,...và đặc biệt có nhiều kinh nghiệm trong ngành kinh doanh bất động sản.