Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

menu

Đóng

TẦM NHÌN

Trở thành tập đoàn phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam thông qua việc sở hữu các thương hiệu dẫn đầu.

SỨ MỆNH

Kiến tạo những không gian sống hoàn hảo với kiến trúc độc đáo và chất lượng vượt trội nhằm mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

UY TÍN

Đặt chữ tín lên hàng đầu, cam kết thực hiện lời hứa của mình để đạt mục tiêu lớn, phục vụ khách hàng ngày càng chuyên nghiệp hơn.

TRÁCH NHIỆM

Nêu cao tinh thần trách nhiệm với khách hàng, bản thân, đồng nghiệp, công ty, gia đình và xã hội, không quản ngại khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

HIỆU QUẢ

Làm việc dựa trên tinh thần học hỏi, nâng cao, hiệu quả vượt trội, “làm là phải có kết quả cụ thể”, hiệu quả của cá nhân đi liền với hiệu quả tổ chức.

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Nhìn xa trông rộng, Phát triển vững bền.