Vị trí tuyển dụng

menu

Đóng

Vị trí tuyển dụng
THÔNG TIN

 

CẤP QUẢN LÝ

Giám đốc Pháp lý

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 04/03/2024

Trưởng Bộ phận Thiết kế Kết cấu

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 04/03/2024

Trưởng Bộ phận Thiết kế Kiến trúc

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 04/03/2024

Trưởng bộ phận Pháp lý Thiết kế

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 04/03/2024

Trưởng bộ phận Xây dựng

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 04/03/2024

 

 

CẤP CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN

Chuyên viên Pháp lý

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 04/03/2024

Chuyên viên Pháp lý Thiết kế

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 04/03/2024

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 04/03/2024

Chuyên viên Thiết kế kết cấu

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 04/03/2024

Chuyên viên Kế toán Thanh toán

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 04/03/2024

Chuyên viên Điều phối Thiết kế

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 04/03/2024

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 04/03/2024

Chuyên viên Kiểm soát xây dựng

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 04/03/2024

Chuyên viên Kiểm soát cơ điện

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 2

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 04/03/2024

Nhân viên Lái xe

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 04/03/2024

Nhân viên Bảo vệ

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 04/03/2024

Nhân viên Bảo trì

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 04/03/2024

 

CÔNG TY THÀNH VIÊN

Kế toán trưởng – Công ty thành viên

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 04/03/2024

Giám đốc Phát triển Kinh doanh (Tiếng Hoa/Nhật/Hàn) – CTY KCN Phát Đạt

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 04/03/2024

Giám đốc Ban Đầu tư – Công ty thành viên

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 04/03/2024

Giám đốc Ban Tài chính – Công ty thành viên

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 04/03/2024

Chuyên viên Đầu tư – Công ty thành viên

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 04/03/2024

Chuyên viên Kiểm soát Tài chính – Công ty Thành viên

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 04/03/2024

Chuyên viên Phát triển dự án – CTY KCN Phát Đạt

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 04/03/2024

Chuyên viên Phát triển dự án (KV Miền Trung) – CTY KCN Phát Đạt

Khu vực: Miền Trung                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 04/03/2024

Chuyên viên Quản lý thiết kế Nhà xưởng Công nghiệp – CTY KCN Phát Đạt

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 04/03/2024

Thư ký– Công ty Thành viên

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 04/03/2024

 

HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỬI VỀ:

Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt – Cảm ơn Anh/Chị đã quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp tại công ty chúng tôi.

Ứng viên có nhu cầu ứng tuyển vui lòng tải CV MẫuPD – Bang thong tin ung vien, tạo tiêu đề CV theo hướng dẫn: “Họ và Tên – Vị trí ứng tuyển“, và gửi thông tin ứng tuyển về địa chỉ email: tuyendung@phatdat.com.vn

Thông tin liên hệ:

  Email: tuyendung@phatdat.com.vn

  Điện thoại: 028. 2226 6868 (Ext 278)

THE NEW LINKEDIN LOGO PNG FOR 2023 – eDigital Agency  Linkedin: Tuyen dung Phat Dat Corporation