Vị trí tuyển dụng

menu

Đóng

Vị trí tuyển dụng
THÔNG TIN

 

CẤP QUẢN LÝ

Giám đốc Phát triển kinh doanh

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 18/10/2023

Trưởng Bộ phận Tiếp thị Dự án

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 18/10/2023

Trưởng Bộ phận Quản lý Hợp đồng

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 18/10/2023

Phó Tổng Giám đốc Đầu tư

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 18/10/2023

Trưởng bộ phận Nghiên cứu Thị trường

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 18/10/2023

 

CẤP CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN

Chuyên viên Thương hiệu

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 18/10/2023

 Chuyên viên Kế toán Thanh toán

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 18/10/2023

Chuyên viên Truyền thông Nội bộ

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 18/10/2023

Chuyên viên Quan hệ Nguồn vốn

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 18/10/2023

Chuyên viên Kiểm soát Chi phí Xây dựng 

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 18/10/2023

Chuyên viên Thiết kế

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 18/10/2023

Chuyên viên Pháp lý

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 18/10/2023

Chuyên viên Điều phối Thiết kế

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 18/10/2023

Chuyên viên Kế toán Tổng hợp

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 18/10/2023

Chuyên viên Kiểm soát Cơ điện dự án Khách sạn

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 3

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 18/10/2023

 
 

 

CÔNG TY THÀNH VIÊN

Giám đốc Pháp lý – Công ty Thành viên

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 18/10/2023

Giám đốc Phát triển Dự án – CTY KCN Phát Đạt

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 18/10/2023

Giám đốc Ban Đầu tư – Công ty thành viên

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 18/10/2023

Giám đốc Ban Tài chính – Công ty thành viên

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 18/10/2023

Kế toán trưởng – Công ty Thành viên

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 18/10/2023

Chuyên viên Phát triển dự án (Khu vực Miền Trung)
– CTY KCN Phát Đạt

Khu vực: Miền Trung                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 18/10/2023

Chuyên viên Phát triển dự án – CTY KCN Phát Đạt

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 18/10/2023

Chuyên viên Kiểm soát Tài chính – Công ty Thành viên

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 18/10/2023

Chuyên viên Pháp chế Doanh nghiệp – Công ty Thành viên

Khu vực: Tp.HCM                     Số lượng: 1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến ngày 18/10/2023

 

 

HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỬI VỀ:

Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt – Cảm ơn Anh/Chị đã quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp tại công ty chúng tôi.

Ứng viên có nhu cầu ứng tuyển vui lòng tải CV MẫuPD – Bang thong tin ung vien, tạo tiêu đề CV theo hướng dẫn: “Họ và Tên – Vị trí ứng tuyển“, và gửi thông tin ứng tuyển về địa chỉ email: tuyendung@phatdat.com.vn

Thông tin liên hệ:

  Email: tuyendung@phatdat.com.vn

  Điện thoại: 028. 2226 6868 (Ext 278)

THE NEW LINKEDIN LOGO PNG FOR 2023 – eDigital Agency  Linkedin: Tuyen dung Phat Dat Corporation