Vị trí tuyển dụng

menu

Đóng

Giám Đốc Thiết kế Dự án
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 29/12/2020 - 29/01/2021
Giám đốc Chăm sóc Khách hàng
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 29/12/2020 - 31/01/2021
Giám đốc Đầu tư và Phát triển Dự án
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 29/12/2020 - 31/01/2021
Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 29/12/2020 - 31/01/2021
Phó Giám đốc Quản lý Thiết kế
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 29/12/2020 - 29/01/2021
Kế toán Trưởng - Công ty Thành viên
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 31/12/2020 - 29/01/2021
Trưởng Bộ phận Kiểm soát Thiết kế Kiến trúc
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 29/12/2020 - 31/01/2021
Chuyên viên Quan hệ Công chúng (PR)
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 29/12/2020 - 31/01/2021
Chuyên viên Phân tích và Quản lý Đầu tư
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 29/12/2020 - 31/01/2021
Chuyên Viên Kiểm soát Thiết kế Cơ điện
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 29/12/2020 - 31/01/2021