Vị trí tuyển dụng

menu

Đóng

Giám Đốc Dự Án Khu Chung Cư Bình Dương

Khu Vực: Bình Dương, Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 21/11/2019 - 21/01/2020

Giám Đốc Pháp lý

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 21/11/2019 - 21/01/2020

Giám Đốc Dự Án Marriot Hội An

Khu Vực: Hồ Chí Minh, Quảng Nam

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 21/11/2019 - 21/01/2020

Phó Giám đốc Đầu tư

Khu Vực: Bình Định, Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 21/11/2019 - 21/01/2020

Phó Giám Đốc Dự Án 239 Cách Mạng Tháng 8

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 21/11/2019 - 21/01/2020

Phó Ban Kiểm soát Tài chính

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 21/11/2019 - 21/01/2020

Trưởng Bộ phận Dự toán và Pháp lý Thiết kế

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 21/11/2019 - 21/01/2020

Thư Ký Điều phối Dự Án

Khu Vực: Bình Dương, Hồ Chí Minh, Quảng Nam

Số Lượng: 3

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 21/11/2019 - 21/01/2020

Chuyên viên Phân tích và Quản lý Đầu tư

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 4

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 21/11/2019 - 21/01/2020

Chuyên viên Dự toán

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 21/11/2019 - 21/01/2020