LIÊN HỆ

menu

Đóng

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT
Địa Chỉ: Tầng 8 - 9, Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Điện Thoại: (028) 2226 6868
Fax: (028) 2226 8686