KHU TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP HÀM NINH

menu

Đóng

KHU TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP HÀM NINH

  • Diễn giải về vị trí:
  • Xã Hàm Ninh, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang.
  • Tổng diện tích đất:
  • 59,1 ha.
  • Tổng diện tích sàn xây dựng:
  • 201.000 m2.
  • Tổng diện tích sử dụng:
  • 586.000 m2
  • Mật độ xây dựng toàn khu:
  • khoảng 34%.
  • Tổng số sản phẩm:
  • 31 lô đất.
  • Thời gian xây dựng:
  • từ Qúy 1/2020.