Thư Ký Dự Án Westin Cam Ranh

menu

Đóng

Thư Ký Dự Án Westin Cam Ranh
Khu Vực: Khánh Hòa Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 01/07/2020 - 31/07/2020
Chuyên viên Kiểm soát Xây Dựng
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 2 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 01/07/2020 - 31/07/2020
Chuyên viên Kiểm soát Xây Dựng Hạ tầng
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 01/07/2020 - 31/07/2020
Chuyên viên kiểm soát Thiết kế Kiến trúc
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 01/07/2020 - 31/07/2020
Chuyên viên Kiểm soát Cơ điện
Khu Vực: Khánh Hòa Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 01/07/2020 - 31/07/2020
Chuyên viên Kiểm soát Cây xanh
Khu Vực: Khánh Hòa Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 01/07/2020 - 31/07/2020