Phát Đạt tổ chức Đại hội Cổ đông 2010

menu

Đóng

Phát Đạt tổ chức Đại hội Cổ đông 2010

Nhằm tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2009 và định hướng chiến lược năm 2010, ngày 07/05/2010, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010 tại Khách sạn Park Hyatt Sài Gòn.

Trong Đại hội, ông Nguyễn Văn Đạt – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Phát Đạt tổng kết và báo cáo hoạt động kinh doanh của công ty trong năm vừa qua. Theo đó, năm 2009, doanh thu đạt được là 491,9 tỷ đồng (vượt 4,46 lần so với kế hoạch đề ra tại Đại hội cổ đông năm 2009), lợi nhuận sau thuế là 146,48 tỷ đồng (vượt 8,76 lần so với kế hoạch). Đồng thời, Ban điều hành Công ty Phát Đạt cũng báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông tình hình và tiến độ thực hiện các dự án, như: dự án Khu căn hộ cao tầng và Trung tâm  thương mại The EverRich I, II và III, dự án The Westin Resort & Spa Cam Ranh – Khánh Hòa, dự án Khách sạn 5 sao Marriott Hội An… Về định hướng chiến lược hoạt động năm 2010, Hội đồng quản trị cũng đề xuất Đại hội đồng Cổ đông góp ý các chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch thực hiện các dự án.

Đặc biệt, Đại hội lần này nhấn mạnh vào hai vấn đề quan trọng trong chiến lược phát triển năm 2010 của Công ty, đó là: công bố dự án Khu căn hộ cao tầng và Trung tâm thương mại The EverRich II thông qua việc ra mắt hệ thống nhà mẫu quy mô tại quận 7 và kế hoạch niêm yết, phát hành cổ phiếu Phát Đạt trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM. Việc niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, lần đầu chào bán ra công chúng nhằm mục đích huy động vốn cho các dự án và nhằm đạt mục tiêu phát triển vững bền.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị Công ty Phát Đạt còn trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua những vấn đề quan trọng khác: việc phân bổ lợi nhuận năm 2009, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2010…

Đại hội Cổ đông thường niêm năm 2010 là một kỳ đại hội quan trọng đối với Công ty Phát Đạt, được xem là “kỳ đại hội bản lề” trong giai đoạn chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty cổ phần đại chúng, qua đó, thông qua những chiến lược và kế hoạch cuối cùng chuẩn bị cho công tác niêm yết cổ phiếu Phát Đạt trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM. Với tinh thần làm việc sôi nổi và trách nhiệm, Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, thể hiện sự đồng lòng, nhất trí trong tư duy và hành động của Ban điều hành và các Cổ đông Công ty.