Vị trí tuyển dụng

menu

Đóng

Chuyên viên Kiểm soát Xây dựng

Khu Vực: Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Nam

Số Lượng: 4

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 08/05/2019 - 30/06/2019

Nhân viên Hành chính

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 08/05/2019 - 08/07/2019