Vị trí tuyển dụng

menu

Đóng

Chuyên viên Phát triển Nội dung (Copywriter)

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 21/11/2018 - 21/12/2018

Chuyên viên kiểm soát thiết kế cơ điện

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 15/11/2018 - 20/12/2018

Chuyên viên kiểm soát thiết kế kiến trúc

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 2

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 15/11/2018 - 20/12/2018