Vị trí tuyển dụng

menu

Đóng

Giám đốc dự án

Khu Vực: Bình Định, Hồ Chí Minh

Số Lượng: 3

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 12/02/2019 - 30/04/2019

Chuyên viên kiểm soát xây dựng

Khu Vực: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi

Số Lượng: 2

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 12/02/2019 - 30/04/2019

Chuyên viên kiểm soát cơ điện

Khu Vực: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi

Số Lượng: 2

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 12/02/2019 - 15/04/2019

Chuyên viên kiểm soát khối lượng

Khu Vực: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi

Số Lượng: 2

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 12/02/2019 - 30/04/2019