Giám Đốc Dự Án Nhơn Hội Khu cao tầng

menu

Đóng

Chuyên viên Kiểm soát Khối lượng
Khu Vực: Bình Dương, Bình Định, Hồ Chí Minh, Quảng Nam Số Lượng: 4 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/04/2020 - 03/06/2020
Chuyên viên Kiểm soát Cơ điện
Khu Vực: Bình Dương, Bình Định, Quảng Nam Số Lượng: 2 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/04/2020 - 03/06/2020
Chuyên viên Kiểm soát Xây Dựng
Khu Vực: Quảng Nam Số Lượng: 2 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/04/2020 - 03/06/2020