Giám Đốc Dự Án Marriot Hội An

menu

Đóng

Giám Đốc Dự Án Marriot Hội An
Khu Vực: Quảng Nam Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 23/09/2020 - 23/11/2020
Trưởng phòng Quản lý Dự án BT
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 22/09/2020 - 23/11/2020
Chuyên viên Kiểm soát Cây xanh
Khu Vực: Tất cả tỉnh thành Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 22/09/2020 - 22/10/2020
Chuyên viên Kiểm soát Khối lượng
Khu Vực: Khánh Hòa Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 22/09/2020 - 22/10/2020
Chuyên viên Kiểm soát Cơ điện
Khu Vực: Quảng Nam Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 22/09/2020 - 23/10/2020
Chuyên viên Kiểm soát Xây Dựng
Khu Vực: Hồ Chí Minh, Khánh Hòa Số Lượng: 2 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 22/09/2020 - 22/10/2020