Đại Hội Cổ Đông Phát Đạt 2009

menu

Đóng

Đại Hội Cổ Đông Phát Đạt 2009

Đại Hội Cổ Đông và là nơi gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm và khó khăn của doanh nghiệp trong giai đoạn vừa qua, đồng thời sát cánh xây dựng Phát Đạt trở thành thương hiệu lớn trong ngành Bất Động Sản. Đại Hội kết thúc mở ra nhiều triển vọng cho doanh nghiệp trong tương lai và niềm tin của các Cổ Đông về sự phát triển của Công ty.