Lợi ích vượt trội cho nhà đầu tư và cổ đông từ cổ phiếu của Phát Đạt năm 2021

menu

Đóng

Lợi ích vượt trội cho nhà đầu tư và cổ đông từ cổ phiếu của Phát Đạt năm 2021

Tôn trọng cam kết, nỗ lực thực hiện cam kết đến cùng trong mọi hợp tác là một trong những tiêu điểm văn hóa kinh doanh của Phát Đạt (Mã chứng khoán: PDR) với cổ đông và nhà đầu tư.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua, Phát Đạt tiếp tục thông qua việc chia cổ tức đợt 3 (đợt còn lại) của năm 2020 với tỷ lệ 11,7% bằng cổ phiếu. Nâng tổng mức chia cổ tức bằng cổ phiếu 3 đợt năm 2020 đạt 28,7%. Đây là lời khẳng định về lợi ích dành cho cổ đông và các nhà đầu tư.

Chia cổ tức đều đặn và liên tục, nâng tổng tỷ lệ chia cổ tức đạt 53,7% từ 2019 đến nay

Năm 2020, Phát Đạt chia cổ tức cho cổ đông bao gồm 3 đợt bằng cổ phiếu:  đợt 1 là 7%; đợt 2 là 10% và đợt 3 tương đương 11,7% (vào giữa quý 2/2021). Trước đó, từ lợi nhuận đạt được của năm 2019, Phát Đạt đã chia cổ tức hai đợt gồm 12% bằng tiền mặt và 13% bằng cổ phiếu.

Việc phân phối lợi nhuận năm 2020 thông qua hình thức trả cổ tức bằng bằng cổ phiếu mang lại lợi ích vượt trội cho cổ đông và nhà đầu tư, điều này thể hiện tâm huyết mà hội đồng quản trị và ban điều hành của Phát Đạt dành cho các nhà đầu tư và cổ đông của mình.

Bảng so sánh lợi ích giữa trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu, được giả định cổ đông nắm giữ cổ phiếu lâu dài và không thực hiện bán ra – Nguồn: PDR

Như vậy, thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông và nhà đầu tư sẽ nhận được các lợi ích như:

Thứ nhất, tổng giá trị nhận được (lợi nhuận từ đầu tư) cao trên 7 lần nếu cổ đông nắm giữ cổ phiếu cả 3 đợt cổ tức đến cuối tháng 5/2021 và sẽ cao hơn 5,7 lần nếu cổ đông bán cổ tức được chia ngay sau ngày nhận được so với việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2020, giúp cho cổ đông và nhà đầu tư tích lũy được tài sản nhanh hơn trong bối cảnh công ty đang tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ như hiện tại.

Tính đến thời điểm 6/4/2021 giá cổ phiếu PDR đang ở mức 67.800 đồng/cổ phiếu. Theo nhận định đánh giá từ SSI về quan điểm đầu tư và định giá: “Chúng tôi đưa ra khuyến nghị phù hợp thị trường theo phương pháp định giá RNAV, tăng 4% so với giá hiện tại. Hiện tại PDR đang được giao dịch với mức P/E và P/B 2021 lần lượt 12,4x và 3,8x tương ứng”.

Đồng thời, giá cổ phiếu của PDR tăng trưởng 138% so với năm 2019 và kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới đây thì lợi ích dành cho nhà đầu tư và cổ đông có thể dự kiến biên độ còn tăng lớn hơn.

Thứ hai, thời gian nhận cổ tức bằng cổ phiếu bình quân chỉ trong vòng 1 tháng (so với mức trung bình thị trường ít nhất từ 2-3 tháng) thông qua việc công ty đồng bộ xử lý và tạo điều kiện thuận lợi để cổ tức nhanh chóng về tài khoản nhà đầu tư.

Thứ ba, tính thanh khoản của cổ phiếu PDR trên thị trường rất cao, nhất là hiện nay PDR đã vào rổ VN30.

Bảng tỷ lệ cổ tức của PDR giai đoạn 2015 – 2020, Nguồn: PDR

Giai đoạn 2015 – 2020, Phát Đạt đạt tốc độ tăng trưởng cao về kết quả kinh doanh và duy trì cấu trúc tài chính bền vững và cải thiện tỷ suất sinh lời, doanh thu thuần của Phát Đạt đạt mức tăng trưởng 8,8 lần (tương đương CAGR 54%) và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt mức tăng trưởng 7,6 lần (tương đương CAGR 50%).

Nhờ đó, công ty luôn có dòng tiền ổn định để chi trả cổ tức đều đặn cho các cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế với tỷ lệ dao động từ 20-30%/năm tính cả cổ tức bằng tiền mặt và cổ tức bằng cổ phiếu.

Như vậy, với việc tiếp tục chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 11,7% tới đây, kỳ vọng PDR sẽ tiếp tục gia tăng lợi ích và giá trị thặng dư cho cổ đông và nhà đầu tư trong tương lai.

Theo TheLeader.vn
Link: https://theleader.vn/loi-ich-vuot-troi-cho-nha-dau-tu-va-co-dong-tu-co-phieu-cua-phat-dat-nam-2021-1617837674865.htm