PDR ứng dụng hệ thống hoạch định và quản trị nguồn lực ERP trên nền tảng giải pháp của SAP

menu

Đóng

PDR ứng dụng hệ thống hoạch định và quản trị nguồn lực ERP trên nền tảng giải pháp của SAP

Sau hơn 1 năm triển khai, Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) đã hoàn thành giai đoạn I hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning – Quản lý nguồn lực doanh nghiệp) trên nền tảng giải pháp của SAP nhằm mục tiêu hoạch định, thực hiện và kiểm soát các hoạt động của doanh nghiệp trong xu thế ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số hiện nay.

Trước đó, quyết định triển khai hệ thống ERP đã được PDR đưa ra vào tháng 8/2020. Hệ thống triển khai cho doanh nghiệp này là bộ giải pháp phần mềm ứng dụng quản trị tổng thể phiên bản S/4HANA của hãng phần mềm SAP, đồng thời tích hợp các quy trình kinh doanh đặc thù của ngành bất động sản. Hiện tại, PDR đang triển khai các phân hệ của giai đoạn I, bao gồm: Quản lý Tài chính Kế toán (FICO – Financial and Accounting); Quản lý Mua hàng & Kho (MM – Marterial Management); Quản lý Bán hàng (SD – Sales Distribution); Quản lý Dự án (RE – Real Estate, PS – Project System). Ngoài ra, trong giai đoạn này, đối với việc quản lý và lưu trữ hồ sơ, PDR triển khai thêm phần mềm quản lý dữ liệu, tài liệu và quy trình tích hợp với ERP (DMS – Document Management System).

Theo đội ngũ phát triển hệ thống của PDR, lợi ích của việc triển khai ERP là giải pháp quản trị hiệu quả không chỉ dành cho lãnh đạo mà còn hỗ trợ tối đa cho từng phòng ban trong công tác chuẩn hóa quy trình, thực hiện công việc. Cụ thể, đối với doanh nghiệp, ERP cho phép quản lý thông tin và lưu trữ dữ liệu chính xác; hỗ trợ đưa ra quyết định nhanh chóng; giảm tối đa chi phí vận hành. Đối với các phòng ban, ERP đảm bảo tính xuyên suốt của dữ liệu và thông tin; giúp quản lý nhân sự có hệ thống; đơn giản hóa nghiệp vụ mua sắm, bán hàng, quản lý dự án, kế toán, tài chính… Đặc biệt, PDR sẽ hoàn toàn ứng dụng được mô hình ‘Văn phòng không giấy’ (Paperless Office). Trong mô hình này, các văn bản nội bộ thay vì in thành giấy được thay thế bằng tập dữ liệu trên máy tính, phần mềm giao dịch và các công cụ giao tiếp qua Internet.

PDR vận hành hệ thống ERP trên nền tảng giải pháp của SAP nhằm hướng đến xây dựng một hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp với thông tin đồng nhất, minh bạch về mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh theo các tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời đạt mục tiêu trong việc chuyển đổi số của phần lớn các hoạt động kinh doanh. Từ đó đáp ứng đầy đủ năng lực quản trị, hỗ trợ các đối tác dễ dàng hơn trong việc đánh giá và quyết định đầu tư vào doanh nghiệp. Việc ứng dụng SAP ERP tại PDR được thực hiện một cách cẩn trọng nhằm đảm bảo bám sát thực tế hoạt động của từng phòng ban, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vận hành và quản trị. Thực tế cho thấy, ngoài sự kiên trì của đội ngũ phát triển hệ thống, để việc triển khai áp dụng mô hình thành công còn cần đến vai trò của đội ngũ quản lý, lãnh đạo PDR trong việc tiếp nhận và áp dụng nghiêm túc và kiên định. Hệ thống sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong quá trình vận hành để phù hợp với đặc thù công việc thực tế và hỗ trợ đắc lực cho công tác điều hành, chỉ đạo.

Đầu tư và triển khai hệ thống SAP ERP thể hiện quyết tâm, bước tiến mạnh mẽ của PDR trong hành trình chuyển đổi số nhằm đạt các mục tiêu chiến lược trong thời gian tới. Trong tương lai, hệ thống này sẽ mang lại một nền tảng quản trị tối ưu giúp doanh nghiệp sẵn sàng trước những cơ hội phát triển đột phá.