Phát Đạt tăng trưởng đột biến hơn 173% cả doanh thu và lợi nhuận trong quý 3.2020

menu

Đóng

Phát Đạt tăng trưởng đột biến hơn 173% cả doanh thu và lợi nhuận trong quý 3.2020

Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm 2020, theo đó, doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng đột biến tương ứng bằng hơn 3,3 lần và 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây được cho là tiền đề để PDR hoàn thành chỉ tiêu năm 2020, và hiện thực hóa kế hoạch giai đoạn 2019 – 2023 đã điều chỉnh gần đây, với tổng lợi nhuận luỹ kế trước thuế đạt 14.270 tỷ đồng, tỷ lệ CAGR đạt 51%.

Quý 3 tăng trưởng đột biến hơn 173% cả về doanh thu và lợi nhuận lũy kế

Quý 3/2020 là quý mà tác động từ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 được thấy rõ ràng nhất. Nhiều doanh nghiệp liên tiếp ghi nhận lỗ trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp từ ngành du lịch, dịch vụ, nghỉ dưỡng, vận tải… Ngành Bất động sản cũng được cho là ngành bị ảnh hưởng đáng kể.  Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, PDR vẫn ghi nhận doanh thu tăng đột biến gần 1.315,90 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 438,93 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 232% và 173% so với cùng kỳ.

Biểu đồ gia tăng Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của PDR quý 3 những năm gần đây.

Trong kỳ, các khoản phải thu của khách hàng giảm 51,45% từ hơn 892,10 tỷ đồng xuống còn 433,42 tỷ đồng so với cuối năm 2019, do Công ty đã đẩy mạnh thu hồi nợ từ các tổ chức và cá nhân. Bên cạnh đó, PDR cũng đã tăng cường các hoạt động đầu tư, xây dựng và phát triển dự án nên khoản trả trước cho người bán được ghi nhận tăng 1.032,23 tỷ đồng, tương ứng tăng 137% và đạt giá trị 1.787,14 tỷ đồng. Liên tục tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận khiến các chỉ số tài chính của PDR được cải thiện rõ rệt.

Lưu chuyển dòng tiền trong quý từ mức -471 tỷ vào đầu kỳ chuyển sang + 1.768 tỷ đồng vào cuối Quý 3/2020. Tổng giá trị hàng tồn kho là 9.780,32 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ do PDR đã đầu tư vào 03 dự án mới: bao gồm dự án Trung tâm thương mại và Căn hộ cao cấp Bình Dương (Astral City) với giá trị đầu tư 621,45 tỷ đồng, dự án Khu du lịch Bến Thành Long Hải với giá trị đầu tư 1.983,56 tỷ đồng; và dự án số 1 Ngô Mây (Quy Nhơn) với giá trị đầu tư 131,97 tỷ đồng. Dự án The EverRich 2 (River City) và Dự án The EverRich 3 chiếm tỷ trọng 46% trong giá trị hàng tồn kho của PDR, thực tế đã hoàn tất việc chuyển nhượng cho đối tác và đang đẩy mạnh giải quyết các thủ tục pháp lý để bàn giao vào cuối năm.

Lũy kế 9 tháng, PDR đạt gần 2.498 tỷ đồng doanh thu và 718 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 6% và 79% so với cùng kỳ. Tăng trưởng đột biến về doanh thu và lợi nhuận đi cùng với biên lợi nhuận tăng từ 17% lên 29%, đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 79% so với cùng kỳ. So với kế hoạch doanh thu là 3.789 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1.200 tỷ đồng, PDR đã thực hiện được 66% chỉ tiêu doanh thu và 60% chỉ tiêu lợi nhuận. Kết quả kinh doanh tăng trưởng đột biến đã khiến lãi trên cổ phiếu (EPS) của PDR tăng 62% so với cùng kỳ từ 1.162 đồng lên 1.882 đồng. Nhìn tổng quan một số doanh nghiệp cùng ngành cho thấy, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của PDR đang ở mức cao. Đây cũng là minh chứng cho việc thành công của Công ty trong việc thực thi các chiến lược kinh doanh và tăng cường nội lực trong bối cảnh thị trường nhiều thách thức như hiện nay.

Ước tính quý 4 tới đây, PDR sẽ tiếp tục ghi nhận doanh thu còn lại tại Phân khu số 2 và phần tiếp theo của Phân khu số 9 của Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Bình Định. Với đặc thù ngành bất động sản, điểm rơi lợi nhuận của doanh nghiệp thông thường sẽ được ghi nhận vào quý 4 năm 2020 hứa hẹn sự tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Từ bức tranh toàn cảnh về tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hiện tại, PDR hoàn toàn có thể đạt được các mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trong năm 2020 theo đúng kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.