Thông cáo báo chí: Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt không có quan hệ sở hữu hay điều hành đối với Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải biển Trường Phát Lộc

menu

Đóng

Thông cáo báo chí: Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt không có quan hệ sở hữu hay điều hành đối với Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải biển Trường Phát Lộc

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt không có quan hệ sở hữu hay điều hành đối với Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải biển Trường Phát Lộc 

Công ty Phát Đạt (HOSE: PDR) khẳng định không có mối quan hệ sở hữu và điều hành tại Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải biển Trường Phát Lộc (TPL Shipping). (Theo Giấy chứng nhận ĐKDN của Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải biển Trường Phát Lộc đăng ký thay đổi lần thứ 12 cấp ngày 21/05/2019; Mã số doanh nghiệp 0309613530 và đính kèm Sổ đăng ký cổ đông).

Ngược lại, Công ty TPL Shipping cũng không có mối quan hệ sở hữu và điều hành tại PDR (Theo Thông tin công bố thông báo cổ đông của PDR trên website: Thông báo cổ đông – Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) (phatdat.com.vn)

Nhấp vào đường link phía dưới để xem đầy đủ Thông cáo báo chí:

Thông cáo báo chí: Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt không có quan hệ sở hữu hay điều hành đối với Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải biển Trường Phát Lộc