KHU DÂN CƯ LÀNG NGHỀ VÀ TRUNG TÂM XÃ HÀM NINH

menu

Đóng

KHU DÂN CƯ LÀNG NGHỀ VÀ TRUNG TÂM XÃ HÀM NINH

  • Diễn giải về vị trí
  • Xã Hàm Ninh, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang.
  • Tổng diện tích đất
  • 786.000 m2
  • Quy mô dự án
  • đất ở nhà vườn, biệt thự, làng xóm,… thấp tầng (03 tầng)
  • Tổng diện tích sàn xây dựng
  • 208.000 m2.
  • Tổng diện tích sử dụng
  • 693.000 m2
  • Mật độ xây dựng toàn khu
  • khoảng 27%.
  • Sản phẩm
  • nhà vườn, biệt thự, chung cư,…
  • Tổng số sản phẩm
  • 430 lô đất ở.
   - Nhà vườn: 111 lô,
   - Biệt thự: 77 lô,
   - Đất tái định cư: 231 lô,
   - Đất chung cư: 03 lô,
   - Đất ở làng xóm: 05 lô,
   - Đất ở kết hợp du lịch thấp tầng: 03 lô
  • Diện tích sản phẩm linh hoạt
  • - Nhà vườn: 350m2 - 800m2,
   - Biệt thự: 290m2 - 725m2,
   - Đất tái định cư: 100m2 - 743m2,
   - Chung cư 05 tầng,
   - Đất ở làng xóm
   - Đất ở kết hợp du lịch thấp tầng.
  • Thời gian xây dựng
  • Từ Quý 1/2020.