KHU DU LỊCH SINH THÁI VŨNG BẦU

menu

Đóng

KHU DU LỊCH SINH THÁI VŨNG BẦU (PHÚ QUỐC)
TỔNG QUAN

Khu Du Lịch Sinh Thái Vũng Bầu (Thành phố Phú Quốc) ở Xã Cửa Cạn, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

 

  • Vị trí
  • Xã Cửa Cạn, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang.
  • Tổng diện tích đất
  • 406.000 m2
  • Quy mô dự án
  • đất biệt thự nghỉ dưỡng, đất du lịch nghỉ dưỡng.
  • Tổng diện tích sàn xây dựng
  • 81.000 m2.
  • Tổng diện tích sử dụng
  • 222.000 m2
  • Mật độ xây dựng toàn khu
  • khoảng 10%.
  • Sản phẩm
  • đất biệt thự nghỉ dưỡng, đất du lịch nghỉ dưỡng (khu đón tiếp, phục vụ, bungalow, nhà hàng), khách sạn, trưng bày cổ vật biển.
  • Tổng số sản phẩm
  • 823 lô đất.
   - Đất biệt thự nghỉ dưỡng: 304 lô,
   - Đất du lịch nghỉ dưỡng: 517 lô,
   - Đất khách sạn: 01 lô,
   - Đất trưng bày cổ vật biển: 01 lô.
  • Diện tích sản phẩm linh hoạt
  • - Đất biệt thự nghỉ dưỡng: 120m2,
   - Đất bungalow: 45m2 - 160m2,
   - Đất nhà hàng biển: 264m2 - 648m2,
   - Đất khách sạn: 10.293m2.
   - Đất trưng bày cổ vật biển: 10.343m2.
  • Thời gian xây dựng
  • từ Q1/2020