HẠ TẦNG KỸ THUẬT NỘI BỘ KHU I (KHU CỔ ĐẠI)

menu

Đóng

Tổng quan dự án

Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật nội bộ khu I (Khu Cổ đại): Là dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật nội bộ Khu I (Khu Cổ đại), trong Khu Công viên Lịch sử – Văn hóa Dân tộc, phục vụ hoạt động của Khu Tưởng niệm các Vua Hùng và các khu chức năng theo quy hoạch xây dựng trong Khu Cổ đại đã được phê duyệt, phục vụ nhu cầu sinh hoạt tinh thần của nhân dân.

 

  • Tổng diện tích đất
  • 841.000 m2
  • Tổng mức đầu tư
  • 936,11 tỷ đồng
  • Quy mô dự án
  • Công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật (công trình cấp III), gồm các hạng mục chính như (san nền, kè kênh, đường trong công viên, đường giao thông, cấp thoát nước, xử lý nước thải, cấp điện, chiếu sáng…)
  • Dự kiến hoàn thành
  • trong vòng 18 tháng
  • Hình thức đầu tư
  • hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (hợp đồng BT)
  • Phương thức thanh toán
  • Thanh toán quỹ đất Cù lao Bà Sang và một số khu đất khác.