Vị trí tuyển dụng

menu

Đóng

Chọn phòng ban
Kế toán trưởng - Công ty Khu Công nghiệp Phát Đạt
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 22/11/2021 - 22/12/2021
Giám đốc Đầu tư và Phát triển Dự án - Công ty Khu Công nghiệp Phát Đạt
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 22/11/2021 - 22/12/2021
Chuyên viên Đầu tư và Phát triển dự án- Công ty Khu Công nghiệp Phát Đạt
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 22/11/2021 - 22/12/2021
Giám đốc Phát triển Kinh doanh - Công ty CP Kinh doanh và Dịch vụ BĐS Phát Đạt
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 08/11/2021 - 08/12/2021
Chuyên viên Quản trị Tài chính - Công ty CP Kinh doanh và Dịch vụ BĐS Phát Đạt
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 08/11/2021 - 08/12/2021
Chuyên viên Admin Giỏ hàng - Công ty CP Kinh doanh và Dịch vụ BĐS Phát Đạt
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 08/11/2021 - 08/12/2021