Phát Đạt chốt ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt 3 năm 2020, vốn hóa tiệm cận 1,5 tỷ USD

menu

Đóng

Phát Đạt chốt ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt 3 năm 2020, vốn hóa tiệm cận 1,5 tỷ USD

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã CK: PDR) đã thông báo chốt Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu đợt 3/2020 là ngày 27/4/2021; Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/4/2021.

Theo đó, cổ đông của PDR sẽ nhận cổ tức đợt 3 năm 2020 với tỷ lệ 11,7% bằng cổ phiếu, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận về 117 cổ phiếu mới. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá là gần 510 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 theo BCTC năm 2020 đã kiểm toán.

Như vậy, PDR đã tiến hành chia cổ tức năm 2020 cho cổ đông 03 đợt bằng cổ phiếu với tổng tỷ lệ 28,7%, bao gồm đợt 1: 7%, đợt 2: 10% và đợt 3: 11,7%.  Đây là lời khẳng định và nỗ lực thực hiện cam kết của HĐQT cùng Ban điều hành PDR nhằm mang lại lợi ích cao nhất dành cho các cổ đông.

Bảng tỷ lệ chi trả cổ tức của PDR giai đoạn 2015-2020.

Mặc dù nền kinh tế Việt Nam năm 2020 nói chung và thị trường bất động sản nói riêng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, nhưng với mục tiêu và định hướng chiến lược rõ ràng, Phát Đạt đã hoàn thành trước thời hạn và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 3.911,21 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2019; lợi nhuận trước thuế đạt 1.540,22 tỷ đồng, tăng 39,3% và lợi nhuận sau thuế đạt 1.220,25 tỷ đồng, tăng 39,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Năm 2020 và quý 1/2021, giá trị cổ phiếu của Phát Đạt liên tục tăng trưởng và bứt phá. Tính đến ngày 23/4/2021, theo giá đã điều chỉnh, giá cổ phiếu PDR đạt 78.500 đồng/cp. Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PDR trên 34.000 tỷ đồng, tương đương gần 1.5 tỷ USD.