Phát Đạt đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính

menu

Đóng

Phát Đạt đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tại buổi lễ tuyên dương các đơn vị, cá nhân đã thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế do Cục Thuế TP.HCM tổ chức, Phát Đạt đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính vì “Đã có thành tích thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế năm 2017”.

Bà Vũ Quỳnh Hoa – Kế toán trưởng Phát Đạt đón nhận bằng khen tại buổi lễ
Bà Vũ Quỳnh Hoa – Kế toán trưởng Phát Đạt đón nhận bằng khen tại buổi lễ

Trải qua hơn 13 năm hoạt động kinh doanh, với mục tiêu phát triển bền vững và luôn thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng, trong những năm qua, Phát Đạt đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Điều đó cho thấy, Phát Đạt là doanh nghiệp luôn tuân thủ pháp luật và đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội. Đây là minh chứng cho những cam kết của Phát Đạt đối với các hoạt động cộng đồng nói riêng và đối với sự phát triển bền vững của toàn xã hội nói chung.