Thông cáo báo chí: Liên quan đến quyền sở hữu hợp pháp, quyền được bán chỗ để xe ô tô tại chung cư The EverRich Infinity và việc 08 xe ô tô diễu hành cản trở Phát Đạt thực hiện các quyền hợp pháp của mình.

menu

Đóng

Thông cáo báo chí: Liên quan đến quyền sở hữu hợp pháp, quyền được bán chỗ để xe ô tô tại chung cư The EverRich Infinity và việc 08 xe ô tô diễu hành cản trở Phát Đạt thực hiện các quyền hợp pháp của mình.

Thông cáo báo chí: Liên quan đến quyền sở hữu hợp pháp, quyền được bán chỗ để xe ô tô tại chung cư The EverRich Infinity và việc 08 xe ô tô diễu hành cản trở Phát Đạt thực hiện các quyền hợp pháp của mình: Xem chi tiết

  • Công văn Số 57/2019/BQT-CV Về việc nhận bàn giao diện tích sở hữu chung để xe hai bánh của cư dân tại tòa nhà Chung cư The EverRich Infinity: Xem chi tiết
  • Biên bản bàn giao Chung cư The EverRich Infinity: Xem chi tiết
  • Thông báo số 11/2019-TB Về việc Báo cáo tình hình cho thuê chỗ để xe ô tô tại Chung cư The EverRich Infinity và sự vụ 8 xe treo băng rôn diễu hành đến văn phòng Chủ đầu tư để cản trở Chủ đầu tư thực hiện quyền sở hữu hợp pháp của mình đối với chỗ đậu xe ô tô tại Chung cư The EverRich Infinity: Xem chi tiết